KatalogRezultat wyszukiwania
Nazwa Rodzaj Kabla Opis
H07 BQ-F Giętkie kable zasilające o zwiększonej odporności mechanicznej i chemicznej, 450/750V Rodzaj zastosowanych tworzyw na izolację i powłokę nadaje kablom H07 BQ-F specjalne własności eksploatacyjne: wyższą temperaturę pracy, odporność mechaniczną, odporność na ścieranie oraz odporność na smary, oleje, chłodziwa przemysłowe, ścieki oraz tlen. Kable nadają się do [...]
H07RN-F Giętkie kable zasilające o izolacji i powłoce gumowej na napięcie 450/750V Kable H07 RN-F są przeznaczone do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnychpracujących w przemyśle, rolnictwie, kopalniach odkrywkowych, w elektroenergetycznychurządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilaniaw energię elektryczną odbiorników/maszyn [...]
YnWGDek 75 Kabel współosiowy górniczy Przewody przeznaczone do stosowania w instalacjach telekomunikacyjnych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 [...]
YnOGY Przewód oponowy, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia Giętkie przewody zasilające przeznaczone do zasilania stałych przenośnych i ruchomych urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, podziemnych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożenia wybuchem. Do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego [...]
YnOGYek Przewód oponowy, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, oponie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia, z ekranami indywidualnymi z półprzewodzącego PVC Przewody przeznaczone są do zasilania stałych i przenośnych urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b" lub "c" wybuchu metanu oraz klasy "A" lub [...]
YnOGYekm Przewód oponowy, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, z ekranami indywidualnymi na żyłach w postaci oplotu miedzianego, o powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia Przewody przeznaczone są do zasilania stałych i przenośnych urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b" lub "c" wybuchu metanu oraz klasy "A" [...]
YnKGY-żo Kabel elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi o izolacji PVC oraz powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia, z żyłą ochronną zielono-żółtą Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchemoraz w podziemnych wyrobiskach górniczych, w polach niemetanowych i w wyrobiskach zaliczanych do klasy "A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. [...]
YKGYyn-żo Kabel elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi o izolacji PVC, o powłoce wewnętrznej PVC, powłoce zewnętrznej (osłonie) PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia, z żyłą ochronną zielono-żółtą Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchemoraz w podziemnych wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy "A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. [...]
YKGYyn Kabel elektroenergetyczny górniczy z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, powłoce wewnętrznej PVC, pancerzu z taśm stalowych ocynkowanych i powłoce zewnętrznej (osłonie) PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy 'A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. [...]
YKGYFtZnyn Kabel elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, powłoce wewnętrznej PVC, pancerzu z taśm stalowych ocynkowanych i powłoce zewnętrznej (osłonie) PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy 'A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.Kable można instalować [...]
YKGYFoyn Kabel elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, w izolacji PVC, o powłoce wewnętrznej PVC, pancerzu z drutów stalowych okrągłych i powłoce zewnętrznej (osłonie) PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, w pokładach niemetalowych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu [...]
YKGYFoyn-żo Kabel elektroenergetyczny górniczy z żyłami miedzianymi o izolacji PVC, powłoce wewnętrznej PVC, w pancerzu z drutów stalowych okrągłych i powłoce zewnętrznej (osłonie) PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia, z żyłą ochronną zielono - żółtą Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych w polach niemetalowych poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. [...]
YHKGYyn Kabel elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi o izolacji PVC z ekranami indywidualnymi na żyłach, o powłoce wewnętrznej PVC, w powłoce zewnętrznej (osłonie) PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych, w zakładach górniczych, w polach niemetalowych i metanowych, w strefach zagrożonych wybuchem: - metanu, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” „b” „c" - pyłu węglowego, w [...]
YHKGYekyn Kabel elektroenergetyczny górniczy o żyłach miedzianymi, izolacji PVC, z ekranami indywidualnymi na żyłach, powłoce wewnętrznej PVC, o ekranie ogólnym na ośrodku i osłonie zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożenia wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem: - metanu, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” „b” „c” - pyłu węglowego, w [...]
YHKGYFtZnyn Kabel elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, z ekranami indywidualnymi na żyłach, o powłoce wewnętrznej PVC, pancerzu z taśm stalowych ocynkowanych i powłoce zewnętrznej (osłonie) PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetalowych i metanowych, w strefach zagrożonych wybuchem: - metanu, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” „b” „c” - pyłu węglowego, w [...]
YHKGYFoyn Kabel elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, z ekranami indywidualnymi na żyłach, o powłoce wewnętrznej PVC, pancerzu z drutów stalowych okrągłych i osłonie zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetalowych i metanowych, w strefach zagrożonych wybuchem: - metanu, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” „b” „c” - pyłu węglowego, w [...]
YHKGXSyn Kabel elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi o izolacji XLPE, z ekranami indywidualnymi na żyłach, o powłoce wewnętrznej PVC, w powłoce zewnętrznej (osłonie) PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych wpolach niemetalowych i metanowych, w strefach zagrożonych wybuchem: -  metanu, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” „b” „c” - pyłu węglowego, w [...]
YHKGXSekyn Kabel elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE, z ekranami indywidualnymi na żyłach, o powłoce wewnętrznej PVC, o ekranie ogólnym na ośrodku, w osłonie zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, w strefach zagrożonych wybuchem: - metanu, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” „b” „c” - pyłu węglowego, w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” [...]
YHKGXSFtZnyn Kabel elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji XLPE, z ekranami indywidualnymi na żyłach, o powłoce wewnętrznej PVC, pancerzu z taśm stalowych ocynkowanych i powłoce zewnętrznej (osłonie) PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych w polach niemetalowych i metanowych, w strefach zagrożonych wybuchem: - metanu, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” „b” „c” - pyłu węglowego, w [...]
YHKGXSFoyn Kabel elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, w izolacji z polietylenu usieciowanego, z ekranami indywidualnymi na żyłach, o powłoce wewnętrznej PVC, w pancerzu z drutów stalowych okrągłych, w osłonie zewnętrznej PVC, o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych,  w strefach zagrożonych wybuchem: - metanu, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” „b” „c” - pyłu węglowego, w [...]
OnG jednożyłowy Przewód oponowy, górniczy z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy zwykłej oraz oponie z gumy olejoodpornej, nierozprzestrzeniającej płomienia. Jednożyłowe przewody OnG są przeznaczone są do stosowania jako zasilające, wzmacniające i powrotne w trakcji elektrycznej dołowej, do zasilania górniczych lamp indukcyjnych oraz do połączeń lamp oświetlenia przekopów z przewodem ślizgowym trakcji elektrycznej. [...]
OnG wielożyłowy Przewód oponowy, górniczy z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy zwykłej oraz oponie z gumy olejoodpornej, nierozprzestrzeniającej płomienia. Specjalne przewody przeznaczone do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych zainstalowanych w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych, poza strefami zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego. [...]
OnG1 Przewód oponowy, górniczy z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy zwykłej oraz w oponie z gumy olejoodpornej, nierozprzestrzeniającej płomienia, z żyłami skręconymi w ośrodek z wkładkami lub na rdzeniu Przewody przeznaczone są do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych zainstalowanych w podziemnych, otworowych  i odkrywkowych zakładach górniczych poza strefami zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego. [...]
OnGc-G Przewód oponowy, górniczy z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej oraz w oponie z gumy olejoodpornej, nierozprzestrzeniającej płomienia. Przewody przeznaczone są do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych zainstalowanych w podziemnych, otworowych i odkrywkowych zakładach górniczych poza strefami zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego. [...]
OnGcekż-G Przewód elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej oraz w oponie z gumy olejoodpornej nierozprzestrzeniającej płomienia, z żyłami ekranowanymi. Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach dołowych kopalń, w polach niematanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b", "c", niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Do [...]
OnGcekż-GW Przewód elektroenergetyczny górniczy z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej, oponie z gumy olejoodpornej nierozprzestrzeniającej płomienia, z żyłami ekranowanymi, z uszczelnieniem wzdłużnym. Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach dołowych kopalń, w polach niematanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b", "c", niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. [...]
O2nGcekż-G Przewód elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej oraz w oponie wzmocnionej dwuwarstwowej, z gumy olejoodpornej nierozprzestrzeniającej płomienia, z żyłami ekranowanymi Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach dołowych kopalń, w polach niematanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b", "c", niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. [...]
OnGcekż-G2 Przewód elektroenergetyczny górniczy z dwoma układami żył, z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej, oponie z gumy olejoodpornej nierozprzestrzeniającej płomienia, z żyłami ekranowanymi Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach dołowych kopalń, w polach niematanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b", "c", niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. [...]
O2nGcekż-G2 Przewód elektroenergetyczny górniczy z dwoma układami żył, z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej, oponie z gumy nierozprzestrzeniającej płomienia dwuwarstwowej z oplotem wzmacniającym, z żyłami ekranowanymi. Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach dołowych kopalń, w polach niematanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b", "c", niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. [...]
OnZGcekż-GW(A) Przewód elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej oraz oponie z gumy uniepalnionej wzmocnionej oplotem ze skrętek aramidowych, z żyłami ekranowanymi, z uszczelnieniem wzdłużnym Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach dołowych kopalń, w polach niematanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b", "c", niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. [...]
OnGcekżi-G Przewód elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej oraz oponie z gumy olejoodpornej, nierozprzestrzeniającej płomienia, z żyłami roboczymi ekranowanymi indywidualnie Przewody przeznaczone są do zasilania urządzeń pracujących w podziemnych zakładach górniczych w polach metanowych i niemetanowych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu [...]
OnG-Szn Przewód oponowy, górniczy z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy zwykłej oraz oponie z gumy olejoodpornej, nierozprzestrzeniającej płomienia. szybowy, z elementami nośnymi. Kable do zasilania instalacji przy głębieniu szybów górniczych. [...]
OGŁ Przewód o żyłach miedzianych, o izolacji i oponie gumowej, do silników głębinowych, okrągły Przewody przeznaczone są do zasilania silników elektrycznych pomp głębinowych pracujących w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych oraz innych zakładach przemysłowych. Przewody mogą pracować na zewnątrz lub zanurzone w [...]
YKGYFtZnyn 3,6/6 kV Kabel elektroenergetyczny, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, powłoce PVC, w pancerzu z taśm stalowych ocynkowanych, osłonie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia Kable przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym 3,6/6kV oraz do zasilania urządzeń elektroenergetycznych w zakładach górniczych. Kable można instalować w wyrobiskach górniczych o kącie nachylenia do [...]
YKGYFoyn 3,6/6 kV Kabel elektroenergetyczny, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, powłoce PVC, pancerzu z drutów stalowych okrągłych, osłonie polwinitowej, o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia Kable przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym 3,6/6 kV oraz do zasilania urządzeń elektroenergetycznych w zakładach górniczych. Kable można instalować w szybach oraz wyrobiskach górniczych o kącie nachylenia do [...]
YHKGYFtZnyn 3,6/6 kV Kabel elektroenergetyczny, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, z ekranami indywidualnymi na żyłach, o powłoce PVC, w pancerzu z taśm stalowych ocynkowanych, osłonie PVC, o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym 3,6/6 kV oraz do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w zakładach górniczych. Kabel może być stosowany w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” [...]
YHKGYFoyn 3,6/6 kV Kabel elektroenergetyczny, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, z ekranami indywidualnymi na żyłach, w powłoce PVC, w pancerzu z drutów stalowych okrągłych, w osłonie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym 3,6/6kV oraz do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w zakładach górniczych. Kabel może być stosowany w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” [...]
YHKGYekFtZnyn 3,6/6 kV Kabel elektroenergetyczny, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, z ekranami indywidualnymi na żyłach, o powłoce PVC, z ekranem ogólnym, w pancerzu z taśm stalowych ocynkowanych, w osłonie PVC, o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym 3,6/6 kV oraz do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w zakładach górniczych. Kabel może być stosowany w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” [...]
YHKGXSFtZnyn 3,6/6 kV Kabel elektroenergetyczny, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE, z ekranami indywidualnymi na żyłach, w powłoce PVC, w pancerzu z taśm stalowych ocynkowanych, w osłonie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia Kable przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym 3,6/6 kV oraz do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w zakładach górniczych. Kabel może być stosowany w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” [...]
YHKGXSFoyn 3,6/6 kV Kabel elektroenergetyczny, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE, z ekranami indywidualnymi na żyłach, o powłoce PVC, w pancerzu z drutów stalowych okrągłych, w osłonie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym 3,6/6 kV oraz do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w zakładach górniczych. Kabel może być stosowany w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” [...]
YHKGXSekyn 3,6/6 kV Kabel elektroenergetyczny, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE, z ekranami indywidualnymi na żyłach, w powłoce PVC, z ekranem ogólnym, w osłonie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym 3,6/6kV oraz do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w zakładach górniczych. Kabel może być stosowany w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” [...]
YHKGXSekFtZnyn 3,6/6 kV Kabel elektroenergetyczny, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE, z ekranami indywidualnymi na żyłach, o powłoce PVC, z ekranem ogólnym, w pancerzu z taśm stalowych ocynkowanych, w osłonie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym 3,6/6 kV oraz do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w zakładach górniczych. Kabel może być stosowany w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” [...]
YUHKGXSFtZnyn 3,6/6 kV Kabel elektroenergetyczny, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE, z ekranami indywidualnymi na żyłach, w powłoce PVC, w pancerzu z taśm stalowych ocynkowanych, w osłonie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia, uszczelniony wzdłużnie Kable przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym 3,6/6 kV oraz do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w zakładach górniczych, szczególnie w obecności zagrożeń wodnych. Kabel może być stosowany w wyrobiskach zaliczanych do [...]
YUHKGXSFoyn 3,6/6 kV Kabel elektroenergetyczny, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE, z ekranami indywidualnymi na żyłach, o powłoce PVC, w pancerzu z drutów stalowych okrągłych, w osłonie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia, uszczelniony wzdłużnie. Kable przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym 3,6/6 kV oraz do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w zakładach górniczych, szczególnie w obecności zagrożeń wodnych. Kabel może być stosowany w wyrobiskach zaliczanych do [...]
YUHKGXSekyn 3,6/6 kV Kabel elektroenergetyczny, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE, z ekranami indywidualnymi na żyłach, w powłoce PVC, z ekranem ogólnym, w osłonie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia, uszczelniony wzdłużnie. Kable przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym 3,6/6 kV oraz do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w zakładach górniczych, szczególnie w obecności zagrożeń wodnych. Kabel może być stosowany w wyrobiskach zaliczanych do [...]
OnGcekgż - G 3,6/6 kV Przewód elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej oraz oponie z gumy olejoodpornej nierozprzestrzeniającej płomienia, z ekranami indywidualnymi z gumy półprzewodzącej. Przewody przeznaczone są do instalowania w sieciach energetycznych oraz zasilania maszyn dużej mocy w odkrywkowych i otworowych zakładach [...]
OnGcekgż - G 6/10 kV Przewód elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej oraz oponie z gumy olejoodpornej nierozprzestrzeniającej płomienia, z ekranami indywidualnymi z gumy półprzewodzącej. Przewody przeznaczone są do instalowania w sieciach energetycznych oraz zasilania maszyn dużej mocy w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych. [...]
OnGcekgż - G 8,7/15 kV Przewód elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej oraz oponie z gumy olejoodpornej nierozprzestrzeniającej płomienia, z ekranami indywidualnymi z gumy półprzewodzącej. Przewody przeznaczone są do instalowania w sieciach energetycznych oraz zasilania maszyn dużej mocy w odkrywkowych i otworowych zakładach [...]
OnGcekgż - G 12/20 kV Przewód elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej oraz oponie z gumy olejoodpornej nierozprzestrzeniającej płomienia, z ekranami indywidualnymi z gumy półprzewodzącej. Przewody przeznaczone są do instalowania w sieciach energetycznych oraz zasilania maszyn dużej mocy w odkrywkowych i otworowych zakładach [...]
OnGcekgż - G 18/30 kV Przewód elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej oraz oponie z gumy olejoodpornej nierozprzestrzeniającej płomienia, z ekranami indywidualnymi z gumy półprzewodzącej. Przewody przeznaczone są do instalowania w sieciach energetycznych oraz zasilania maszyn dużej mocy w odkrywkowych i otworowych zakładach [...]
OGc 3,6/6 kV Przewód oponowy, górniczy z żyłami miedzianymi, izolacji z gumy ciepłoodpornej oraz oponie z gumy o podwyższonych właściwościach mechanicznych, ekranowany. Przewody przeznaczone są do zasilania górniczych odbiorników ruchomych i przenośnych w odkrywkowych i otworowych zakładach [...]
OnGcrekgż-G(S) 3,6/6 kV Przewód elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji z gumowy etylenowo- propylenowej, o zredukowanej grubości i oponie z gumy trudnopalnej, z ekranami indywidualnymi z gumy półprzewodzącej, górniczy, przeznaczony do układania na stałe Przewody oponowe średniego napięcia do układania na stałe na koparkach, zwałowarkach, jak również wzdłuż przenośników taśmowych stacjonarnych i przesuwnych, do instalowania w sieciach elektroenergetycznych odkrywkowych i otworowych zakładów [...]
OnGcrekgż-G(S) 6/10 kV Przewód elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji z gumowy etylenowo - propylenowej, o zredukowanej grubości i oponie z gumy trudnopalnej, z ekranami indywidualnymi z gumy półprzewodzącej, górniczy, przeznaczony do układania na stałe Przewody oponowe średniego napięcia do układania na stałe na koparkach, zwałowarkach, jak również wzdłuż przenośników taśmowych stacjonarnych i przesuwnych, do instalowania w sieciach elektroenergetycznych odkrywkowych i otworowych zakładów [...]
OnGcrekgż-G(Z) 3,6/6 kV Przewód elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji z gumowy etylenowo - propylenowej, o zredukowanej grubości i oponie z gumy trudnopalnej, z ekranami indywidualnymi z gumy półprzewodzącej, górniczy, przeznaczony do zwijania i rozwijania Przewody oponowe średniego napięcia do układania na koparkach, zwałowarkach, jak również wzdłuż przenośników taśmowych stacjonarnych i przesuwnych, do pracy w warunkach ciągłego zwijania i rozwijania instalowanych w sieciach elektroenergetycznych odkrywkowych i otworowych zakładów [...]
OnGcrekgż-G(Z) 6/10 kV Przewód elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji z gumowy etylenowo - propylenowej, o zredukowanej grubości i oponie z gumy trudnopalnej, z ekranami indywidualnymi z gumy półprzewodzącej, górniczy, przeznaczony do zwijania i rozwijania Przewody oponowe średniego napięcia do układania na koparkach, zwałowarkach, jak również wzdłuż przenośników taśmowych stacjonarnych i przesuwnych, do pracy w warunkach ciągłego zwijania i rozwijania instalowanych w sieciach elektroenergetycznych odkrywkowych i otworowych zakładów [...]
OnGcekż/w-GW 3,6/6 kV Przewód elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi o izolacji z gumy ciepłoodpornej oraz oponie z gumy olejoodpornej nierozprzestrzeniającej płomienia, z ekranami indywidualnymi na żyłach, z ekranem ogólnym, z uszczelnieniem wzdłużnym. Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach dołowych kopalń, w warunkach ciągłego zwijania i rozwijania. Przeznaczone są do instalowania w sieciach elektroenergetycznych podziemnych zakładów górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w [...]
O2nGcekż/w-GW 3,6/6 kV Przewód elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi o izolacji z gumy ciepłoodpornej i oponie dwuwarstwowej z gumy trudnopalnej z oplotem wzmacniającym z tworzywa sztucznego z ekranami indywidualnymi z drutów miedzianych, z ekranem ogólnym z drutów miedzianych, z uszczelnieniem wzdłużnym. Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach dołowych kopalń, w warunkach ciągłego zwijania i rozwijania. Przeznaczone są do instalowania w sieciach elektroenergetycznych podziemnych zakładów górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w [...]
BiTflex® (a) OnGcekż/w-GW 3,6/6 kV Przewód elektroenergetyczny górniczy, zbrojony włóknami aramidowymi, z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej oraz oponie z gumy olejoodpornej nierozprzestrzeniającej płomienia, z ekranami indywidualnymi na żyłach, z ekranem ogólnym wzmocnionym skrętami aramidowymi, z uszczelnieniem wzdłużnym Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach dołowych kopalń, w warunkach ciągłego zwijania i rozwijania. Przeznaczone są do instalowania w sieciach elektroenergetycznych podziemnych zakładów górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w [...]
BiTflex® (a) O2nGcekż/w-GW 3,6/6 kV Przewód elektroenergetyczny górniczy, zbrojony włóknami aramidowymi, z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej oraz oponie dwuwarstwowej z gumy olejoodpornej nierozprzestrzeniającej płomienia, z oplotem wzmacniającym, z ekranami indywidualnymi na żyłach, z ekranem ogólnym wzmocnionym skrętami aramidowymi, z uszczelnieniem wzdłużnym Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach dołowych kopalń, w warunkach ciągłego zwijania i rozwijania. Przeznaczone są do instalowania w sieciach elektroenergetycznych podziemnych zakładów górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w [...]
BiTmining® NTSCGEWOEU-W .../3 3,6/6kV Przewód oponowy górniczy giętki, przeznaczony do pracy w wodzie Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach odkrywkowych, do pracy w wodzie i w warunkach dużych obciążeń mechanicznych, na przykład do połączenia koparek,pływających doków, pomp zanurzeniowych. Kabel nadaje się do zastosowania w kanalizacji, w słonej i brudnej [...]
BiTmining® NTSCGEWOEU-W .../3 6/10kV Przewód oponowy górniczy giętki, przeznaczony do pracy w wodzie Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach odkrywkowych, do pracy w wodzie i w warunkach dużych obciążeń mechanicznych, na przykład do połączenia koparek, pływających doków, pomp zanurzeniowych. Kabel nadaje się do zastosowania w kanalizacji, w słonej i brudnej [...]
BiTmining® NTSCGEWOEU-W .../3 8,7/15kV Przewód oponowy górniczy giętki, przeznaczony do pracy w wodzie Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach odkrywkowych, do pracy w wodzie i w warunkach dużych obciążeń mechanicznych, na przykład do połączenia koparek, pływających doków, pomp zanurzeniowych. Kabel nadaje się do zastosowania w kanalizacji, w słonej i brudnej [...]
BiTmining® NTSCGEWOEU-W .../3 12/20kV Przewód oponowy górniczy giętki, przeznaczony do pracy w wodzie Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach odkrywkowych, do pracy w wodzie i w warunkach dużych obciążeń mechanicznych, na przykład do połączenia koparek, pływających doków, pomp zanurzeniowych. Kabel nadaje się do zastosowania w kanalizacji, w słonej i brudnej [...]
BiTmining® NTSCGEWOEU-W .../3 14/25kV Przewód oponowy górniczy giętki, przeznaczony do pracy w wodzie Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach odkrywkowych, do pracy w wodzie i w warunkach dużych obciążeń mechanicznych, na przykład do połączenia koparek, pływających doków, pomp zanurzeniowych. Kabel nadaje się do zastosowania w kanalizacji, w słonej i brudnej [...]
BiTmining® NTSCGEWOEU-W .../3 18/30kV Przewód oponowy górniczy giętki, przeznaczony do pracy w wodzie Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach odkrywkowych, do pracy w wodzie i w warunkach dużych obciążeń mechanicznych, na przykład do połączenia koparek, pływających doków, pomp zanurzeniowych. Kabel nadaje się do zastosowania w kanalizacji, w słonej i brudnej [...]
BiTmining® NTSCGEWOEU-W .../3E 3,6/6kV Przewód oponowy górniczy giętki, przeznaczony do pracy w wodzie Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach odkrywkowych, do pracy w wodzie i w warunkach dużych obciążeń mechanicznych, na przykład do połączenia koparek, pływających doków, pomp zanurzeniowych. Kabel nadaje się do zastosowania w kanalizacji, w słonej i brudnej [...]
BiTmining® NTSCGEWOEU-W .../3E 6/10kV Przewód oponowy górniczy giętki, przeznaczony do pracy w wodzie Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach odkrywkowych, do pracy w wodzie i w warunkach dużych obciążeń mechanicznych, na przykład do połączenia koparek, pływających doków, pomp zanurzeniowych. Kabel nadaje się do zastosowania w kanalizacji, w słonej i brudnej [...]
BiTmining® NTSCGEWOEU-W .../3E 8,7/15kV Przewód oponowy górniczy giętki, przeznaczony do pracy w wodzie Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach odkrywkowych, do pracy w wodzie i w warunkach dużych obciążeń mechanicznych, na przykład do połączenia koparek, pływających doków, pomp zanurzeniowych. Kabel nadaje się do zastosowania w kanalizacji, w słonej i brudnej [...]
BiTmining® NTSCGEWOEU-W .../3E 12/20kV Przewód oponowy górniczy giętki, przeznaczony do pracy w wodzie Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach odkrywkowych, do pracy w wodzie i w warunkach dużych obciążeń mechanicznych, na przykład do połączenia koparek, pływających doków, pomp zanurzeniowych. Kabel nadaje się do zastosowania w kanalizacji, w słonej i brudnej [...]
BiTmining® NTSCGEWOEU-W .../3E 14/25kV Przewód oponowy górniczy giętki, przeznaczony do pracy w wodzie Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach odkrywkowych, do pracy w wodzie i w warunkach dużych obciążeń mechanicznych, na przykład do połączenia koparek, pływających doków, pomp zanurzeniowych. Kabel nadaje się do zastosowania w kanalizacji, w słonej i brudnej [...]
BiTmining® NTSCGEWOEU-W .../3E 18/30kV Przewód oponowy górniczy giętki, przeznaczony do pracy w wodzie Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach odkrywkowych, do pracy w wodzie i w warunkach dużych obciążeń mechanicznych, na przykład do połączenia koparek, pływających doków, pomp zanurzeniowych. Kabel nadaje się do zastosowania w kanalizacji, w słonej i brudnej [...]
BiTmining® (N)TSKCGECWOEU-CH Przewód oponowy górniczy giętki do łańcuchów kablowych w maszynach górniczych Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach podziemnych do maszyn, które się przemieszczają po kopalni. Zaprojektowany do wykorzystania w łańcuchach kablowych za maszynami górniczymi. Łańcuch wykonuje ochronną funkcję i przyjmuje na siebie część obciążeń mechanicznych [...]
BiTmining® (N)TSKCGECWOEU-FN Przewód oponowy górniczy giętki do podziemnych girland kablowych Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach podziemnych specjalnie przeznaczony do girland [...]
BiTmining® NTMCGCWOEU 6/10kV Jednożyłowy przewód oponowy górniczy giętki Giętki przewód jednożyłowy do wykonywania krótkich połączeń w stacjach zasilających pracujących w zakładach górniczych, odporny na warunki środowiskowe i narażenia [...]
BiTmining® NTMCGCWOEU 12/20kV Jednożyłowy przewód oponowy górniczy giętki Giętki przewód jednożyłowy do wykonywania krótkich połączeń w stacjach zasilających pracujących w zakładach górniczych, odporny na warunki środowiskowe i narażenia [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-F 3,6/6kV Przewód oponowy górniczy giętki do ułożenia na stałe Giętki kabel zasilający do ułożenia na stałe w kopalniach odkrywkowych, wzdłuż taśm transportowych, w warunkach ciągłego przemieszczenia (zwis, delikatne skręcenie). Może być wykorzystany jako kabel połączeniowy pomiędzy górną, a dolną częścią ekskawatora lub w innych [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-F 6/10kV Przewód oponowy górniczy giętki do ułożenia na stałe Giętki kabel zasilający do ułożenia na stałe w kopalniach odkrywkowych, wzdłuż taśm transportowych, w warunkach ciągłego przemieszczenia (zwis, delikatne skręcenie). Może być wykorzystany jako kabel połączeniowy pomiędzy górną, a dolną częścią ekskawatora lub w innych [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-F 8,7/15kV Przewód oponowy górniczy giętki do ułożenia na stałe Giętki kabel zasilający do ułożenia na stałe w kopalniach odkrywkowych, wzdłuż taśm transportowych, w warunkach ciągłego przemieszczenia (zwis, delikatne skręcenie). Może być wykorzystany jako kabel połączeniowy pomiędzy górną, a dolną częścią ekskawatora lub w innych [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-F 12/20kV Przewód oponowy górniczy giętki do ułożenia na stałe Giętki kabel zasilający do ułożenia na stałe w kopalniach odkrywkowych, wzdłuż taśm transportowych, w warunkach ciągłego przemieszczenia (zwis, delikatne skręcenie). Może być wykorzystany jako kabel połączeniowy pomiędzy górną, a dolną częścią ekskawatora lub w innych [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-F 14/25kV Przewód oponowy górniczy giętki do ułożenia na stałe Giętki kabel zasilający do ułożenia na stałe w kopalniach odkrywkowych, wzdłuż taśm transportowych, w warunkach ciągłego przemieszczenia (zwis, delikatne skręcenie). Może być wykorzystany jako kabel połączeniowy pomiędzy górną, a dolną częścią ekskawatora lub w innych [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-F 18/30kV Przewód oponowy górniczy giętki do ułożenia na stałe Giętki kabel zasilający do ułożenia na stałe w kopalniach odkrywkowych, wzdłuż taśm transportowych, w warunkach ciągłego przemieszczenia (zwis, delikatne skręcenie). Może być wykorzystany jako kabel połączeniowy pomiędzy górną, a dolną częścią ekskawatora lub w innych [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-R 3,6/6kV Przewód oponowy górniczy giętki do nawijania/rozwijania Giętki kabel zasilający do ułożenia na stałe w kopalniach odkrywkowych, zaprojektowany na duże obciążenia mechaniczne jako kabel połączeniowy do ekskawatorów, wywrotek, rozdrabiarek. Główne zastosowanie – praca na bębnach w ciągłym [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-R 6/10kV Przewód oponowy górniczy giętki do nawijania/rozwijania Giętki kabel zasilający do ułożenia na stałe w kopalniach odkrywkowych, zaprojektowany na duże obciążenia mechaniczne jako kabel połączeniowy do ekskawatorów, wywrotek, rozdrabiarek. Główne zastosowanie – praca na bębnach w ciągłym [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-R 8,7/15kV Przewód oponowy górniczy giętki do nawijania/rozwijania Giętki kabel zasilający do ułożenia na stałe w kopalniach odkrywkowych, zaprojektowany na duże obciążenia mechaniczne jako kabel połączeniowy do ekskawatorów, wywrotek, rozdrabiarek. Główne zastosowanie – praca na bębnach w ciągłym [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-R 12/20kV Przewód oponowy górniczy giętki do nawijania/rozwijania. Kabel do ciągłego ruchu. Giętki kabel zasilający do ułożenia na stałe w kopalniach odkrywkowych, zaprojektowany na duże obciążenia mechaniczne jako kabel połączeniowy do ekskawatorów, wywrotek, rozdrabiarek. Główne zastosowanie – praca na bębnach w ciągłym [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-R 14/25kV Przewód oponowy górniczy giętki do nawijania/rozwijania Giętki kabel zasilający do ułożenia na stałe w kopalniach odkrywkowych, zaprojektowany na duże obciążenia mechaniczne jako kabel połączeniowy do ekskawatorów, wywrotek, rozdrabiarek. Główne zastosowanie – praca na bębnach w ciągłym [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-R 18/30kV Przewód oponowy górniczy giętki do nawijania/rozwijania Giętki kabel zasilający do ułożenia na stałe w kopalniach odkrywkowych, zaprojektowany na duże obciążenia mechaniczne jako kabel połączeniowy do ekskawatorów, wywrotek, rozdrabiarek. Główne zastosowanie – praca na bębnach w ciągłym [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-SR 3,6/6kV Przewód oponowy górniczy giętki do nawijania/rozwijania z wysoką prędkością Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach odkrywkowych i kopalniach podziemnych, w portach i dokach, zaprojektowany na duże obciążenia mechaniczne wynikających przy szybkim nawijaniu/rozwijaniu oraz zmiany kierunków przemieszczenia kabla. Kabel zaprojektowany do wykorzystania w [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-SR 6/10kV Przewód oponowy górniczy giętki do nawijania/rozwijania z wysoką prędkością Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach odkrywkowych i kopalniach podziemnych, w portach i dokach, zaprojektowany na duże obciążenia mechaniczne wynikających przy szybkim nawijaniu/rozwijaniu oraz zmiany kierunków przemieszczenia kabla. Kabel zaprojektowany do wykorzystania w [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-SR 8,7/15kV Przewód oponowy górniczy giętki do nawijania/rozwijania z wysoką prędkością Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach odkrywkowych i kopalniach podziemnych, w portach i dokach, zaprojektowany na duże obciążenia mechaniczne wynikających przy szybkim nawijaniu/rozwijaniu oraz zmiany kierunków przemieszczenia kabla. Kabel zaprojektowany do wykorzystania w [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-SR 12/20kV Przewód oponowy górniczy giętki do nawijania/rozwijania z wysoką prędkością Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach odkrywkowych i kopalniach podziemnych, w portach i dokach, zaprojektowany na duże obciążenia mechaniczne wynikających przy szybkim nawijaniu/rozwijaniu oraz zmiany kierunków przemieszczenia kabla. Kabel zaprojektowany do wykorzystania [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-SR 14/25kV Przewód oponowy górniczy giętki do nawijania/rozwijania z wysoką prędkością Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach odkrywkowych i kopalniach podziemnych, w portach i dokach, zaprojektowany na duże obciążenia mechaniczne wynikających przy szybkim nawijaniu/rozwijaniu oraz zmiany kierunków przemieszczenia kabla. Kabel zaprojektowany do wykorzystania [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-SR 18/30kV Przewód oponowy górniczy giętki do nawijania/rozwijania z wysoką prędkością Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach odkrywkowych i kopalniach podziemnych, w portach i dokach, zaprojektowany na duże obciążenia mechaniczne wynikających przy szybkim nawijaniu/rozwijaniu oraz zmiany kierunków przemieszczenia kabla. Kabel zaprojektowany do wykorzystania [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-TR 3,6/6kV Przewód oponowy górniczy giętki wleczny Giętki kabel zasilający do podłączenia dużych urządzeń lub maszyn górniczych w kopalniach odkrywkowych. Kabel może być wykorzystywany w warunkach dużych obciążeń mechanicznych, ścierania i rozerwania podczas [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-TR 6/10kV Przewód oponowy górniczy giętki wleczny Giętki kabel zasilający do podłączenia dużych urządzeń lub maszyn górniczych w kopalniach odkrywkowych. Kabel może być wykorzystywany w warunkach dużych obciążeń mechanicznych, ścierania i rozerwania podczas [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-TR 8,7/15kV Przewód oponowy górniczy giętki wleczny Giętki kabel zasilający do podłączenia dużych urządzeń lub maszyn górniczych w kopalniach odkrywkowych, kabel może być wykorzystywany w warunkach dużych obciążeń mechanicznych, ścierania i rozerwania podczas [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-TR 12/20kV Przewód oponowy górniczy giętki wleczny Giętki kabel zasilający do podłączenia dużych urządzeń lub maszyn górniczych w kopalniach odkrywkowych, kabel może być wykorzystywany w warunkach dużych obciążeń mechanicznych, ścierania i rozerwania podczas [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-TR 14/25kV Przewód oponowy górniczy giętki wleczny Giętki kabel zasilający do podłączenia dużych urządzeń lub maszyn górniczych w kopalniach odkrywkowych, kabel może być wykorzystywany w warunkach dużych obciążeń mechanicznych, ścierania i rozerwania podczas [...]
BiTmining® (N)TSCGEWOEU-TR 18/30kV Przewód oponowy górniczy giętki wleczny Giętki kabel zasilający do podłączenia dużych urządzeń lub maszyn górniczych w kopalniach odkrywkowych, kabel może być wykorzystywany w warunkach dużych obciążeń mechanicznych, ścierania i rozerwania podczas [...]
BiTmining®NSSHOEU Przewód gumowy, wielożyłowy do urządzeń przemysłowych i górniczych, 0,6/1 kV Przewody do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych dużej mocy, pracujące przy dużych obciążeniach mechanicznych w kopalniach odkrywkowych, wyrobiskach, w przemyśle maszynowym, na placach budów. Zbudowane w oparciu o normę VDE 0250- 812. Nadają się do stosowania w suchych i [...]
YnKGSY 300/500V Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, w powłoce PVC, o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych. Kable można stosować:- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zakładach górniczych- w [...]
YnKGSLY 150/250V Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi wielodrutowymi, o izolacji PVC, powłoce PVC, o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia Kable przeznaczone do pracy w obwodach kontroli pomiarów sygnalizacji sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych:- odkrywkowych i otworowych poza strefami zagrożenia wybuchem- podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych- w podziemnych zakładach górniczych [...]
YnKGSY 0,6/1kV Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, w powłoce PVC, o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych. Kable można stosować:- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zakładach górniczych- w [...]
YnKGSLY 300/500V Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi wielodrutowymi, o izolacji PVC, powłoce PVC, o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia Kable przeznaczone do pracy w obwodach kontroli pomiarów sygnalizacji sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych:- odkrywkowych i otworowych poza strefami zagrożenia wybuchem- podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych- w podziemnych zakładach górniczych [...]
YnKGSLY 0,6/1kV Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi wielodrutowymi, o izolacji PVC, powłoce PVC, o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia Kable przeznaczone do pracy w obwodach kontroli pomiarów sygnalizacji sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych:- odkrywkowych i otworowych poza strefami zagrożenia wybuchem- podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych- w podziemnych zakładach górniczych [...]
YKGSYkonyn 300/500V Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, z wewnętrzną powłoką PVC, z ekranem wspólnym z drutów miedzianych ocynowanych, w zewnętrznej osłonie PVC, o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych. Kable można stosować:- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zakładach górniczych- w [...]
YKGSYkonyn 0,6/1kV Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, z wewnętrzną powłoką PVC, z ekranem wspólnym z drutów miedzianych ocynowanych, w zewnętrznej osłonie PVC, o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych. Kable można stosować:- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zakładach górniczych- w [...]
YnKGSYkon 300/500V Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, z ekranem wspólnym z drutów miedzianych ocynowanych, w powłoce PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych. Kable można stosować:- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zakładach górniczych- w [...]
YKGSLYkonyn 150/250V Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi wielodrutowymi, o izolacji PVC, z ekranem wspólnym z drutów miedzianych ocynowanych, w zewnętrznej powłoce PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych. Kable można stosować:- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zakładach górniczych- w [...]
YKGSLYkonyn 300/500V Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi wielodrutowymi, o izolacji PVC, z wewnętrzną powłoką PVC, z ekranem wspólnym z drutów miedzianych ocynowanych, w zewnętrznej osłonie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych. Kable można stosować:- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zakładach górniczych- w [...]
YKGSLYkonyn 0,6/1kV Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi wielodrutowymi, o izolacji PVC, z wewnętrzną powłoką PVC, z ekranem wspólnym z drutów miedzianych ocynowanych, w zewnętrznej osłonie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych. Kable można stosować:- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zakładach górniczych- w [...]
YnKGSLYkon 150/250V Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi wielodrutowymi, o izolacji PVC, z ekranem wspólnym z drutów miedzianych ocynowanych, w zewnętrznej powłoce PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych. Kable można stosować:- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zakładach górniczych- w [...]
YnKGSLYkon 300/500V Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi wielodrutowymi, o izolacji PVC, z ekranem wspólnym z drutów miedzianych ocynowanych, w zewnętrznej powłoce PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych. Kable można stosować:- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zakładach górniczych- w [...]
YnKGSLYkon 0,6/1kV Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi wielodrutowymi, o izolacji PVC, z ekranem wspólnym z drutów miedzianych ocynowanych, w zewnętrznej powłoce PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych. Kable można stosować:- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zakładach górniczych- w [...]
YKGSYFtZnyn 300/500V Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, z wewnętrzną powłoką PVC, z pancerzem z taśm stalowych ocynkowanych, w zewnętrznej osłonie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych. Kable można stosować:- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zakładach górniczych- w [...]
YKGSYFtZnyn 0,6/1kV Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, z wewnętrzną powłoką PVC, z pancerzem z taśm stalowych ocynkowanych, w zewnętrznej osłonie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych. Kable można stosować:- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zakładach górniczych- w [...]
YKGSYFoyn 300/500V Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, z wewnętrzną powłoką PVC, w pancerzu z drutów stalowych okrągłych, w zewnętrznej osłonie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych. Kable można stosować:- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zakładach górniczych- w [...]
YKGSYFoyn 0,6/1kV Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, z wewnętrzną powłoką PVC, w pancerzu z drutów stalowych okrągłych, w zewnętrznej osłonie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych. Kable można stosować:- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zakładach górniczych- w [...]
YnHKGSY 300/500V Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, z ekranami indywidualnymi na żyłach, o powłoce PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub [...]
YnHKGSY 0,6/1kV Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, z ekranami indywidualnymi na żyłach, o powłoce PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub [...]
YnHKGSLY 150/250V Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi wielodrutowymi, o izolacji PVC, z ekranami indywidualnymi na żyłach, o powłoce PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub [...]
YnHKGSLY 300/500V Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi wielodrutowymi, o izolacji PVC, z ekranami indywidualnymi na żyłach, o powłoce PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub [...]
YnHKGSLY 0,6/1kV Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi wielodrutowymi, o izolacji PVC, z ekranami indywidualnymi na żyłach, o powłoce PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia. Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub [...]
YHKGSYFtZnyn 300/500V Sygnalizacyjny kabel górniczy opancerzony o izolacji i osłonie PVC z ekranami indywidualnymi na żyłach Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub [...]
YHKGSYFtZnyn 0,6/1kV Sygnalizacyjny kabel górniczy opancerzony o izolacji i osłonie PVC z ekranami indywidualnymi na żyłach Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub [...]
YHKGSYFoyn 300/500V Sygnalizacyjny kabel górniczy opancerzony o izolacji i osłonie PVC, z ekranami indywidualnymi na żyłach Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub [...]
YHKGSYFoyn 0,6/1kV Sygnalizacyjny kabel górniczy opancerzony o izolacji i osłonie PVC, z ekranami indywidualnymi na żyłach Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub [...]
YnHKGSYkon 300/500V Sygnalizacyjny kabel górniczy ekranowany o izolacji i powłoce PVC z ekranami indywidualnymi na żyłach Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub [...]
YnHKGSYkon 0,6/1kV Sygnalizacyjny kabel górniczy ekranowany o izolacji i powłoce PVC z ekranami indywidualnymi na żyłach Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub [...]
YnHKGSLYkon 150/250V Sygnalizacyjny kabel górniczy ekranowany o izolacji i powłoce PVC, z ekranami indywidualnymi na żyłach i ekranem wspólnym Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub [...]
YnHKGSLYkon 300/500V Sygnalizacyjny kabel górniczy ekranowany o izolacji i powłoce PVC, z ekranami indywidualnymi na żyłach i ekranem wspólnym Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub [...]
YnHKGSLYkon 0,6/1kV Sygnalizacyjny kabel górniczy ekranowany o izolacji i powłoce PVC, z ekranami indywidualnymi na żyłach i ekranem wspólnym Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub [...]
YnStY-G(żo) Górnicze elastyczne przewody sterownicze 300/500V Przewody przeznaczone są do połączeń stałych i ruchomych maszyn oraz urządzeń elektrycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach [...]
YnStYekżi-G(żo) Górnicze, giętkie przewody sterownicze z ekranami indywidualnymi na żyłach Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub [...]
YnTKGX Telekomunikacyjny kabel górniczy Kable do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych i obwodach iskrobezpiecznych*, w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem orazw strefach zagrożonych wybuchem metanu* o stopniu „a”, „b” lub „c”, a także w wyrobiskach górniczych [...]
YTKGXFtZnyn Telekomunikacyjny opancerzony kabel górniczy Kable do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych i obwodach iskrobezpiecznych*, w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu* o stopniu "a", "b" lub "c", a także w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy [...]
YTKGXFoyn Telekomunikacyjny opancerzony kabel górniczy Kable do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych i obwodach iskrobezpiecznych*, w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu* o stopniu "a', "b" lub "c", a także w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy [...]
YnHTKGX Telekomunikacyjny ekranowany kabel górniczy Kable do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub „c”, a także w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy [...]
YnTKGMFLY Telekomunikacyjny kabel górniczy o żyłach miedziano - stalowych Kable do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem, w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych oraz w wyrobiskach zaliczanych do klasy "A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.Przykład [...]
8GTL3Gkon-G 300/500V Telekomunikacyjne przewody górnicze ekranowane do kopalń odkrywkowych Przewody przeznaczone do celów łączności, sygnalizacji i sterowania w maszynach górniczych kopalń odkrywkowych, otworowych i piaskowni.Uwagi dotyczące montażu i eksploatacji przewodu:Naprężenia rozciągające - nie można przekraczać 15 N/mm2 statycznego naprężenia rozciągającego dla [...]
SDY Górniczy przewód strzałowy Przewód stosuje się przy wykonywaniu robót strzałowych jako przewód strzałowy ochronny do łączenia obwodu zapalników elektrycznych z linią strzałową we wszystkich zakładach górniczych, w których wykonuje się roboty strzałowe, w tym również w polach metanowych wszystkich kategorii [...]
PSY Górniczy przewód strzałowy Przewód stosuje się przy wykonywaniu robót strzałowych jako linia strzałowa stała lub zwijana we wszystkich zakładach górniczych, w których wykonuje się roboty strzałowe, w tym również w polach metanowych wszystkich kategorii zagrożenia, zgodnie z przepisami górniczymi. UWAGA: W [...]
YDYp Górniczy przewód strzałowy Przewody stosuje się przy wykonywaniu robót strzałowych jako linia strzałowa stała lub zwijana we wszystkich zakładach górniczych, w których wykonuje się roboty strzałowe, w tym również w polach metanowych wszystkich kategorii zagrożenia, zgodnie z przepisami górniczymi. UWAGA: w [...]
BiTmining® NTMCGCWOEU 3,6/6kV Jednożyłowy przewód oponowy górniczy giętki Giętki przewód jednożyłowy do wykonywania krótkich połączeń w stacjach zasilających pracujących w zakładach górniczych, odporny na warunki środowiskowe i narażenia [...]
BiTmining® NTMCGCWOEU 18/30kV Jednożyłowy przewód oponowy górniczy giętki Giętki przewód jednożyłowy do wykonywania krótkich połączeń w stacjach zasilających pracujących w zakładach górniczych, odporny na warunki środowiskowe i narażenia [...]