YnOGYek | Kable górnicze | Katalog | Produkty | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

YnOGYek

Przewód oponowy, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, oponie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia, z ekranami indywidualnymi z półprzewodzącego PVC
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3) Uniepalniona powłoka Wysoka giętkość Zastosowanie w przemyśle górniczym Do stref zagrożonych wybuchem

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel zasilający / energetyczny
  • Napięcie pracy: 0,6/1kV

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • EMAG

Zastosowanie:

Przewody przeznaczone są do zasilania stałych i przenośnych urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b" lub "c" wybuchu metanu oraz klasy "A" lub "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.Powrót