3,6/6 kV YKGYFtZnyn | Kable | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

YKGYFtZnyn 3,6/6 kV

Elektroenergetyczny pancerzony kabel górniczy
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3) Uniepalniona powłoka Zastosowanie w przemyśle górniczym W wyrobiskach o nachyleniu ≤45°

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel zasilający / energetyczny
  • Napięcie pracy: 3,6/6 kV

Odporność środowiskowa:

  • Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu
  • Nierozprzestrzenianie płomienia na wiązce kablowej
  • Uniepalniony (indeks tlenowy powłoki >29)

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • CPR - Certyfikaty / DoP
  • WUG

Konstrukcja kabla:

Podstawowe:

  • Materiał żyły: żyły miedziane
  • Budowa żył roboczych: Kl.2 (wg EN 60228, IEC 60228)

Zastosowanie:

Kable przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym 3,6/6kV oraz do zasilania urządzeń elektroenergetycznych w zakładach górniczych. Kable można instalować w wyrobiskach górniczych o kącie nachylenia do 45°.

Przykład oznaczenia kabla: YKGYFtZnyn 3,6/6kV 3x70/18mm2 - kabel z trzema żyłami roboczymi o przekroju 70mm2 z żyłą ochronną o przekroju 18mm2, o izolacji i powłoce polwinitowej, w pancerzu z taśm stalowych ocynkowanych, w osłonie polwinitowej o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia na napięcie znamionowe 3,6/6kV.Powrót