H07RN-F | Kable górnicze | Katalog | Produkty | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

H07RN-F

Giętki przewód jedno- i wielożyłowy o izolacji i powłoce gumowej
Sklasyfikowany zgodnie z EN 50575 Zastosowanie w przemyśle Odporność UV Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Uniepalniona powłoka Wysoka giętkość Olejoodporność (EN 60811-404) Zastosowanie w przemyśle górniczym

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

 • Rodzaj kabla: Kabel zasilający / energetyczny
 • Napięcie pracy: 450/750V
 • Próba napięciowa: 2500V
Max. Temperatura żył podczas zwarcia: 200°C

Warunki układania:

 • Połączenia giętkie i odporne na drgania
 • Min. temperatura układania: -25℃

Odporność środowiskowa:

 • Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu
 • Odporność UV
 • Uniepalniony (indeks tlenowy powłoki >29)
 • Zwiększona odporność na olej

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

 • CPR - Certyfikaty / DoP
 • EMAG

Konstrukcja kabla:

Podstawowe:

 • Materiał żyły: żyły miedziane
 • Budowa żył roboczych: Kl.5 (wg EN 60228, IEC 60228)
 • Konstrukcja ośrodka: kabel wielożyłowy

Zastosowanie:

Gumowy przewód oponowy przeznaczony do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych pracujących w podziemnych, otworowych i odkrywkowych zakładach górniczych poza strefami zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego.
Przykładowe oznaczenie przewodu:
H07 RN-F 1x25mm2 450/750V - przewód 1-żyłowy, na napięcie 450/750V, o przekroju żyły roboczej 25mm2.
H07 RN-F 2x2,5+2,5mm2 450/750V - przewód 3 - żyłowy, na napięcie 450/750V, o przekroju żył roboczych 2,5mm2 i żyły ochronnej 2,5mm2.
H07 RN-F 3x2,5+2,5+2,5mm2 450/750V - przewód 5 - żyłowy, na napięcie 450/750V, o przekroju żył roboczych 2,5mm2, żyły ochronnej 2,5mm2 i żyły pomocniczej 2,5mm2Powrót