YnHKGSLYkon | Kable górnicze | Katalog | Produkty | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

YnHKGSLYkon

Sygnalizacyjny kabel górniczy ekranowany o izolacji i powłoce PVC, z ekranami indywidualnymi na żyłach i ekranem wspólnym 150/250V; 300/500V; 0,6/1kV
Sklasyfikowany zgodnie z EN 50575 Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3) Uniepalniona powłoka Wysoka giętkość Zastosowanie w przemyśle górniczym Do stref zagrożonych wybuchem

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel sterowniczy / sygnalizacyjny

Warunki układania:

  • Połączenia giętkie i odporne na drgania
  • Min. temperatura układania: -5℃

Odporność środowiskowa:

  • Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu
  • Nierozprzestrzenianie płomienia na wiązce kablowej
  • Uniepalniony (indeks tlenowy powłoki >29)

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • CPR - Certyfikaty / DoP
  • EMAG

Konstrukcja kabla:

Podstawowe:

  • Materiał żyły: żyły miedziane
  • Budowa żył roboczych: Kl.5 (wg EN 60228, IEC 60228)

Zastosowanie:

Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub „c”, a także w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Przykład oznaczenia przewodu: YnHKGSLYkon 13x1,5+1,5mm20,6/1kV - kabel 14 -żyłowy o przekroju znamionowym żyły roboczej i żyły ochronnej 1,5 mm2, na napięcie znamionowe 0,6/1kVPowrót