SDY | Kable górnicze | Katalog | Produkty | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

SDY

Górniczy przewód strzałowy
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3) Uniepalniona powłoka Zastosowanie w przemyśle górniczym

Do pobrania:

Zastosowanie:

Przewód stosuje się przy wykonywaniu robót strzałowych jako przewód strzałowy ochronny do łączenia obwodu zapalników elektrycznych z linią strzałową we wszystkich zakładach górniczych, w których wykonuje się roboty strzałowe, w tym również w polach metanowych wszystkich kategorii zagrożenia, zgodnie z przepisami górniczymi.

UWAGA: W przypadku, gdy krążek przewodu SDY jest zabezpieczony folią (na czas transportu i przechowywania) przed pierwszym jego użyciem należy zdjąć folię w miejscu bez obecności zapalników elektrycznych.


Przewody strzałowe SDY 1x0,6mm i SDY 1x0,75mm zostały zbadane w kopalni Doświadczalnej "Barbara" i dopuszczone do pracy w kopalniach na podstawie Opinii Technicznej nr 32/09, wydanej przez Główny Instytut Górnictwa.Powrót