Kontakt z firmą

Skontaktuj się z nami

Kontakt z centralą

Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.

bitner@bitner.com.pl

Biura, zakład produkcyjny, adres korespondencyjny:
ul. Krakowska 2, 32-353 Trzyciąż
województwo małopolskie

+48 12 389 40 24

Dane rejestrowe spółki:
30-009 Kraków, ul. Józefa Friedleina 3/3
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
KRS 0000653658
NIP: 6372159473
REGON: 121163910
Kapitał zakładowy: 63.807.588 PLN

Działy firmy Bitner

Dział Realizacji Zamówień

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 112-117

Czytaj więcej

Dział Ofert

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 141–149; 240; 341–343

Czytaj więcej

Dział Zakupów

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 104-107

Czytaj więcej

Dział Marketingu i Reklamy

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 181-183, 384-385

Czytaj więcej

Dział Logistyki

tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 108-109

Czytaj więcej

Dział Eksportu

tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 390-398

Czytaj więcej

Dział Planowania Produkcji

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 110, 177-178, 186,187

Czytaj więcej

Dział Kadr i Płac

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 127

Czytaj więcej

Dział Księgowości

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 131-136

Czytaj więcej

Dział Oceny Ryzyka Finansowego i Zarządzania Wierzytelnościami oraz Umów Handlowych

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 316, 317

Czytaj więcej

Dział Produkcji i Technologii

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 171-172, 329

Czytaj więcej

Dział Głównego Mechanika

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 321, 325, 327

Czytaj więcej

Dział Rozwoju, Certyfikacji i Kontroli Jakości

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 123

Czytaj więcej

Pełnomocnik ds. ISO

tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 370

Czytaj więcej

Dział Analiz i Wdrażania Produktu

tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 103

Czytaj więcej

Dział Ochrony Środowiska

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 371

Czytaj więcej

Dział Zarządzania Jakością

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 370

Czytaj więcej

Dyrektor ds. Rozwoju i Jakości

Ireneusz Sosnowski
tel.: 516 204 001
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 w.156
email:

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Jakości

Piotr Dybich
tel.: 789 405 115
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 w.324
email:

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Jakości / GłównyTechnolog

Karolina Kyć
tel.: +48 12 389 40 24 w.166
email:

Zastępca Głównego Technologa

Marcin Mastela
tel.: +48 12 389 40 24 w.163
email:

Kierownik Działu Kontroli Jakości

Jerzy Ozga
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 122
email:

Dział Realizacji Zamówień

Dyrektor ds. Sprzedaży Krajowej

Robert Ćwiertnia
tel.: 573 000 606
email:

Kierownik Działu Realizacji Zamówień

Bogumiła Korpała
tel.: 502 436 377
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 116
GG 4912531
email:

Zastępca Kierownika Działu Realizacji Zamówień
województwo: opolskie, śląskie

Michalina Szatan
tel.: 502 436 365
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 114
email:

Specjalista ds. Realizacji Zamówień
województwo: małopolskie, lubelskie, podkarpackie

Justyna Grzywnowicz
tel.: 502 341 991
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 119
GG 60414664
email:

Specjalista ds. Realizacji Zamówień
województwo: wielkopolskie
Rynek kabli górniczych

Magdalena Ważny
tel.: 512 447 240
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 113
email:

Specjalista ds. Realizacji Zamówień
województwo: dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, południowa część woj. wielkopolskiego

Anna Żaba
tel.: 500 044 930
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 111
email:

Specjalista ds. Realizacji Zamówień
województwo: kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, południowa część woj. mazowieckiego, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie

Adrianna Tomczyk-Tokaj
tel.: 519 647 058
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 118
email:

Specjalista ds. Realizacji Zamówień/Dokumentacja handlowa

Joanna Sobczyk
tel.: 502 436 367
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 115
email:

Specjalista ds. Realizacji Zamówień
województwo: mazowieckie (z wyłączeniem południowej części woj. mazowieckiego), łódzkie

Joanna Strzałka
tel.: 573 000 611
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 259
email:

Młodszy specjalista ds. Realizacji Zamówień
województwo: kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, południowa część woj. mazowieckiego, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie

Milena Mańka
tel.: 519 850 114
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 112
email:

Dział Ofert

Dyrektor ds. Sprzedaży Krajowej

Robert Ćwiertnia
tel.: 573 000 606
email:

Kierownik Działu Ofert

Celina Kędra
tel.: 500 044 935
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 141
GG 9009278
email:

Zastępca Kierownika ds. Ofert
województwo: małopolskie

Piotr Banyś
tel.: 509 200 778
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 144
email:

Specjalista ds. Ofertowania
województwo: pomorskie, warmińsko-mazurskie

Sylwia Domagała
tel.: 500 223 192
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 149
email:

Specjalista ds. Ofertowania
województwo: podlaskie, warmińsko-mazurskie

Adrian Kwiecień
tel.: 519 850 107
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 348
email:

Młodszy Specjalista ds. Ofertowania
województwo: mazowieckie
Rynek Kabli Górniczych

Daniel Półtorniak
tel.: 519 850 117
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 347
email:

Specjalista ds. Ofertowania
województwo: śląskie

Mateusz Kaliński
tel.: 573 000 603
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 344
email:

Specjalista ds. Ofertowania
województwo: dolnośląskie, śląskie

Janusz Jagła
tel.: 512 384 077
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 148
GG 25285887
email:

Specjalista ds. Ofertowania
województwo: świętokrzyskie, łódzkie

Damian Gamrat
tel.: 573 000 602
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 342
GG 68883694
email:

Specjalista ds. Ofertowania
województwo: kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie

Joanna Głowacka-Wróbel
tel.: 500 048 399
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 147
GG 4677977
email:

Specjalista ds. Ofertowania
województwo: opolskie, zachodnia część woj. śląskiego
Sektor OEM

Magdalena Broda
tel.: 519 647 062
tel. stacjonarny: 12 389 40 24 w. 140
email:

Specjalista ds. Ofertowania
województwo: podkarpackie, lubelskie

Kamil Stojek
tel.: 519 850 112
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 189
email:

Dział Zakupów

Dyrektor ds. zakupów

Grzegorz Gajowiec
tel.: 502 436 370
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 105
email:

Kierownik ds. zakupów

Mateusz Seweryn
tel.: 509 200 780
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 104
email:

Specjalista ds. zakupów

Piotr Ratuszny
tel.: 789 405 119
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 107
email:

Specjalista ds. zakupów

Dawid Głowacki
tel.: 573 000 612
tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 106
email:

Dział Marketingu i Reklamy

Dyrektor ds. Administracyjnych

Magdalena Karoń
tel.: 500 044 933
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 182
email:

Kierownik Działu Marketingu i Reklamy

Aneta Świda
tel.: 500 044 932
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 181
email:

Specjalista ds. Marketingu i Reklamy

Bartłomiej Domagała
tel.: 573 000 608
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 385
email:

Specjalista ds. Marketingu i Reklamy

Justyna Świder
tel.: 573 000 609
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 384
email:

Specjalista ds. Marketingu i Reklamy

Damian Gorgoń
tel.: 500 048 446
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 183
email:

Dział Logistyki

Kierownik Sektora Transportu Krajowego i Międzynarodowego/Zarządzanie flotą samochodów

Grzegorz Żołnierowicz
tel.: 512 384 309
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 109
email:

Zastępca Kierownika Sektora Transportu Krajowego i Międzynarodowego/Zarządzanie flotą samochodów

Sebastian Wypasek
tel.: 502 436 369
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 108
email:

Pracownik działu logistyki

Aleksandra Książek-Krawiec
tel.: 573 000 613
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 102
email:

Pracownik działu logistyki

Rafał Szczygieł
tel.: 509 200 779
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 128
email:

Dział Eksportu

Dyrektor ds. Eksportu

Marcin Strojny
tel.: +48 500 048 664
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 353
email:

Zastępca Dyrektora Eksportu

Magdalena Kulig-Grzesiak
tel.: +48 508 031 102
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 398
email:

Szef regionu sprzedaży: Rynki Zachodnie

Józefina Kwaczyńska
tel.: +48 519 647 061
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 395
email:

Szef Regionu Sprzedaży: Rynki Wschodnie

Aleksander Sokalski
tel.: +48 500 223 240
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 396
email:

Manager ds. Kluczowych Klientów Eksportowych

Marzena Barczyk
tel.: +48 519 647 068
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 393
email:

Manager ds. Kluczowych Klientów Eksportowych

Daryna Bosenko
tel.: +48 500 223 241
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 397
email:

Koordynator ds. sprzedaży eksportowej

Juliusz Zdziech
tel.: +48 502 341 742
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 392
email:

Koordynator ds. sprzedaży eksportowej

Piotr Kubiec
tel.: +48 519 850 106
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 374
email:

Koordynator ds. sprzedaży eksportowej

Iwona Guzak
tel.: +48 502 341 693
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 394
email:

Specjalista ds. eksportu

Daria Dorovska
tel.: +48 502 341 684
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 391
email:

Specjalista ds. eksportu

Paulina Krawiec
tel.: +48 512 447 251
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext.393
email:

Specjalista ds. eksportu

Anna Syguła
tel.: +48 500 049 076
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 390
email:

Specjalista ds. eksportu

Emilia Żuber
tel.: +48 502 499 474
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 399
email:

Dział Planowania Produkcji

Główny koordynator ds. planowania zleceń produkcyjnych

Sławomir Kloc
tel.: 502 436 360
email:

Dział Kadr i Płac

Dyrektor ds. Administracyjnych

Magdalena Karoń
tel.: 500 044 933
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 182
email:

p.o. Kierownik Działu Kadr i Płac

Joanna Maćkowska
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 327
email:

Specjalista ds. kadr

Joanna Ratuszny
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 126
email:

Specjalista ds. kadr
Szkolenia i eventy pracownicze

Magdalena Białas
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 127
email:

Specjalista ds. kadr i płac

Angelika Dąbrowska
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 326
email:

Dział Księgowości

Główna Księgowa

Ewa Sudoł
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 130
email:

Zastępca Głównej Księgowej

Justyna Eljasz-Szot
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w.133
email:

Dział Oceny Ryzyka Finansowego i Zarządzania Wierzytelnościami oraz Umów Handlowych

Kierownik Działu Oceny Ryzyka Finansowego i Zarządzania Wierzytelnościami oraz Umów Handlowych

Aleksandra Dyduch
tel.: 502 436 371
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 317
email:

Specjalista ds. oceny ryzyka finansowego i zarządzania wierzytelnościami

Beata Migas
tel.: +48 573 000 610
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 316
email:

Dział Produkcji i Technologii

Dyrektor ds. Produkcji i Technologii

Marcin Dąbrowski
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 179
email:

Zastępca Dyrektora ds. Produkcji i Technologii
Główny Technolog

Karolina Kyć
tel.: 512 384 307
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 166
email:

Zastępca Głównego Technologa

Marcin Mastela
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 163
email:

Dział Głównego Mechanika

Główny Mechanik/ Główny Energetyk

Jan Januszkiewicz
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 321
email:

Kierownik działu utrzymania ruchu

Sławomir Wróbel
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 325
email:

Dział Rozwoju, Certyfikacji i Kontroli Jakości

Dyrektor ds. Rozwoju, Certyfikacji i Kontroli Jakości

Ireneusz Sosnowski
tel.: 516 204 001
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 156
email:

Zastępca Dyrektora ds. Kontroli Jakości

Piotr Dybich
tel.: 789 405 115
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 319
email:

Szef Certyfikacji, Badań i Rozwoju

Kamil Piszczek
tel.: 512 384 084
email:

Kierownik Działu Certyfikacji i Badań

Krzysztof Barczyk
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 123
email:

Kierownik Działu Kontroli Jakości

Jerzy Ozga
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 324
email:

Specjalista ds. Certyfikacji i Badań

Kamil Lorek
tel.: 502 341 981
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 120
email:

Pełnomocnik ds. ISO

Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Zakładowej Kontroli Produkcji

Justyna Lasota
tel.: 500 044 929
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 370
email:

Dział Analiz i Wdrażania Produktu

Główny Specjalista ds. Analiz i Wdrażania Produktu

Dariusz Solich
tel.: 509 200 776
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 103
email:

Dział Ochrony Środowiska

Dyrektor ds. Inwestycji, Ochrony Środowiska, Dozoru Technicznego, Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwa Zakładu oraz Ochrony Danych Osobowych.

Janusz Nawrocki
tel.: 502 436 375
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 357
email:

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Jacek Martowski
tel.: 508 031 104
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 371
email:

Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Zakupów

Mariola Sęk
tel.: 500 044 927
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 373
email:

Dział Zarządzania Jakością

Dyrektor ds. Inwestycji, Ochrony Środowiska, Dozoru Technicznego, Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwa Zakładu oraz Ochrony Danych Osobowych.

Janusz Nawrocki
tel.: 502 436 375
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 357
email:

Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Zakładowej Kontroli Produkcji

Justyna Lasota
tel.: 500 044 929
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 370
email:
Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą!