Kontakt z firmą

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od ZAKŁADY KABLOWE BITNER sp. z o.o. („Spółka”) na podany adres e-mail [zobacz]

Jeżeli chcesz wyrazić zgodę na to aby Twoje dane osobowe (adres e-mail i inne podane przez Ciebie dane) były wykorzystywane przez Spółkę do wysyłki maili z informacją handlową: zaznacz checkbox i naciśnij „wyślij wiadomość”. Pamiętaj: wyrażenie zgody jest dobrowolne, w szczególności nie jest to warunek przesłania i otrzymania informacji poprzez formularz kontaktowy.

Kontakt z centralą

Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.

bitner@bitner.com.pl

Biura, zakład produkcyjny, adres korespondencyjny:
ul. Krakowska 2, 32-353 Trzyciąż
województwo małopolskie

+48 12 389 40 24

Dane rejestrowe spółki:
30-009 Kraków, ul. Józefa Friedleina 3/3
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
KRS 0000653658
NIP: 6372159473
REGON: 121163910
Kapitał zakładowy: 63.807.588 PLNKategorie

Działy firmy Bitner

Dział Handlu

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 112-117

Czytaj więcej

Dział Ofert

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 141–149; 240; 341–343

Czytaj więcej

Dział Logistyki i Zakupów

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 104-109

Czytaj więcej

Dział Marketingu i Reklamy

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 181-183, 384-385

Czytaj więcej

Dział Eksportu

tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 390-398

Czytaj więcej

Dział Planowania Produkcji

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 110, 177-178, 186,187

Czytaj więcej

Dział Kadr

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 127

Czytaj więcej

Dział Księgowości

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 131-136

Czytaj więcej

Dział Windykacji

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 101, 103

Czytaj więcej

Dział Produkcji i Technologii

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 171-172, 329

Czytaj więcej

Dział Głównego Mechanika

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 321, 325, 327

Czytaj więcej

Dział Rozwoju, Certyfikacji i Kontroli Jakości

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 123

Czytaj więcej

Pełnomocnik ds. ISO

tel. stacjonarny: 12/389 40 24

Czytaj więcej

Dział Analiz i Wdrażania Produktu

tel. stacjonarny: 12/ 3894 024 w. 317

Czytaj więcej

Dział Ochrony Środowiska

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 371

Czytaj więcej

Dział Zarządzania Jakością

tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 370

Czytaj więcej

Dyrektor ds. Rozwoju i Jakości

Ireneusz Sosnowski
tel.: 516 204 001
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 w.156
email:

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Jakości

Piotr Dybich
tel.: 789 405 115
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 w.324
email:

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Jakości / GłównyTechnolog

Karolina Kyć
tel.: +48 12 389 40 24 w.166
email:

Zastępca Głównego Technologa

Marcin Mastela
tel.: +48 12 389 40 24 w.163
email:

Kierownik Działu Kontroli Jakości

Jerzy Ozga
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 122
email:

Dział Handlu

Zastępca Dyrektora Operacyjnego ds. Sprzedaży Krajowej

Robert Ćwiertnia
tel.: 573 000 606
email:

Dyrektor ds. Handlu

Grzegorz Gałek
tel.: 502 436 373
email:

Zastępca Dyrektora ds. Handlu

Dariusz Miłoszewicz
tel.: 500 044 923
email:

Kierownik Działu Handlowego

Bogumiła Korpała
tel.: 502 436 377
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 116
GG 4912531
email:

Zastępca Kierownika ds. Handlu
województwo: opolskie, śląskie

Michalina Szatan
tel.: 502 436 365
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 114
email:

Specjalista ds. Handlu
województwo: łódzkie, mazowieckie (z wyłączeniem południowej części woj. mazowieckiego)

Marta Mentlewicz - Kościelny
tel.: 519 647 067
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 117
email:

Specjalista ds. Handlu
województwo: małopolskie, lubelskie, podkarpackie

Justyna Grzywnowicz
tel.: 502 341 991
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 119
GG 60414664
email:

Specjalista ds. Handlu
województwo: wielkopolskie
Rynek kabli górniczych

Magdalena Ważny
tel.: 512 447 240
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 113
email:

Specjalista ds. Handlu
województwo: dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, południowa część woj. wielkopolskiego

Anna Żaba
tel.: 500 044 935
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 111
email:

Specjalista ds. Handlu
województwo: kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, południowa część woj. mazowieckiego, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie

Adrianna Tomczyk-Tokaj
tel.: 519 647 058
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 118
email:

Specjalista ds. Handlu/Dokumentacja handlowa

Joanna Sobczyk
tel.: 502 436 367
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 115
email:

Starszy Specjalista ds. Realizacji Zamówień – kable OEM

Magdalena Broda
tel.: 519 647 062
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 142
email:

Dział Ofert

Zastępca Dyrektora Operacyjnego ds. Sprzedaży Krajowej

Robert Ćwiertnia
tel.: 573 000 606
email:

Dyrektor ds. Handlu

Grzegorz Gałek
tel.: 502 436 373
tel. stacjonarny: grzegorz.galek@bitner.com.pl
email:

Zastępca Dyrektora ds. Handlu

Dariusz Miłoszewicz
tel.: 500 044 923
email:

Kierownik Działu Ofert

Celina Kędra
tel.: 500 044 935
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 141
GG 9009278
email:

Zastępca Kierownika ds. Ofert
województwo: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie

Piotr Banyś
tel.: 509 200 778
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 144
GG 44820665
email:

Specjalista ds. Ofertowania
województwo: pomorskie, warmińsko-mazurskie

Sylwia Domagała
tel.: 500 223 192
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 149
GG 66874006
email:

Młodszy Specjalista ds. Ofertowania
województwo: zachodniopomorskie, lubuskie

Aleksandra Nowicka
tel.: 519 850 115
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 143
email:

Specjalista ds. Ofertowania
województwo: podlaskie, warmińsko-mazurskie

Anna Syguła
tel.: 500 049 076
tel. stacjonarny: 12 3894024 w.240
GG 68419011
email:

Specjalista ds. Ofertowania
województwo: wielkopolskie

Wojciech Myszor
tel.: 500 044 925
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 341
email:

Specjalista ds. Ofertowania
Rynek kabli górniczych

Grzegorz Jamroz
tel.: 502 436 378
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 146
GG 6160288
email:

Młodszy Specjalista ds. Ofertowania
Rynek Kabli Górniczych

Daniel Półtorniak
tel.: 519 850 117
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 347
email:

Specjalista ds. Ofertowania
województwo: śląskie

Mateusz Kaliński
tel.: 573 000 603
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 344
email:

Specjalista ds. Ofertowania
województwo: dolnośląskie

Janusz Jagła
tel.: 512 384 077
tel. stacjonarny: 12/ 3894 024 w. 148
GG 25285887
email:

Specjalista ds. Ofertowania
województwo: mazowieckie

Paweł Jagiełka
tel.: 573 000 604
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 145
email:

Specjalista ds. Ofertowania
województwo: świętokrzyskie, południowa część woj. mazowieckiego

Damian Gamrat
tel.: 573 000 602
tel. stacjonarny: 12 3894024 w. 342
GG 68883694
email:

Specjalista ds. Ofertowania
województwo: łódzkie

Joanna Głowacka-Wróbel
tel.: 500 048 399
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 147
GG 4677977
email:

Specjalista ds. Ofertowania
województwo: kujawsko-pomorskie

Adrian Kwiecień
tel.: 519 850 107
tel. stacjonarny: 12 3894024 w. 348
email:

Specjalista ds. Ofertowania
województwo: opolskie, zachodnia część woj. śląskiego

Joanna Strzałka
tel.: 573 000 611
tel. stacjonarny: 12 3894024 w. 140
email:

Specjalista ds. Ofertowania
województwo: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie

Kamil Stojek
tel.: 519 850 112
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 189
email:

Dział Logistyki i Zakupów

Dyrektor ds. Logistyki i Zakupów

Grzegorz Gajowiec
tel.: 502 436 370
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 105
email:

Kierownik działu Logistyki ds. Zakupów

Mateusz Seweryn
tel.: 509200780
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w.104
email:

Koordynator ds. transportu krajowego

Sebastian Wypasek
tel.: 502 436 369
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 108
email:

Koordynator ds. transportu międzynarodowego

Grzegorz Żołnierowicz
tel.: 512 384 309
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 109
email:

Specjalista ds. logistyki
Ewidencja opakowań

Piotr Ratuszny
tel.: 789 405 119
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 107
email:

Pracownik działu logistyki

Rafał Szczygieł
tel.: 509 200 779
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 128
email:

Pracownik działu logistyki

Dawid Głowacki
tel.: 573 000 612
tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 106
email:

Pracownik działu logistyki

Aleksandra Książek-Krawiec
tel.: 573 000 613
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 102
email:

Dział Marketingu i Reklamy

Kierownik Działu Marketingu i Reklamy

Magdalena Karoń
tel.: 500 044 933
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 182
email:

Zastępca Kierownika Działu Marketingu i Reklamy

Aneta Świda
tel.: 500 044 932
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 181
email:

Specjalista ds. Marketingu i Reklamy

Bartłomiej Domagała
tel.: 573 000 608
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 385
email:

Specjalista ds. Marketingu i Reklamy

Justyna Świder
tel.: 573 000 609
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 384
email:

Specjalista ds. Marketingu i Reklamy

Damian Gorgoń
tel.: 500 048 446
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 183
email:

Dział Eksportu

Dyrektor ds. Eksportu

Magdalena Kulig-Grzesiak
tel.: +48 508 031 102
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 398
email:

Zastępca Dyrektora Eksportu ds. Rynków Zachodnich

Józefina Kwaczyńska
tel.: +48 519 647 061
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 395
email:

Zastępca Dyrektora Eksportu ds. Rynków Wschodnich

Aleksander Sokalski
tel.: +48 500 223 240
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 396
email:

Manager ds. Kluczowych Klientów Eksportowych

Marzena Barczyk
tel.: +48 519 647 068
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 393
email:

Manager ds. Kluczowych Klientów Eksportowych

Daryna Bosenko
tel.: +48 500 223 241
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 397
email:

Specjalista ds. eksportu

Daria Dorovska
tel.: +48 502 341 684
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 391
email:

Specjalista ds. eksportu

Iwona Kaczmarczyk
tel.: +48 502 341 693
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 394
email:

Specjalista ds. eksportu

Juliusz Zdziech
tel.: +48 502 341 742
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 392
email:

Asystent ds. eksportu

Paulina Krawiec
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 ext. 390
email:

Dział Planowania Produkcji

Główny Specjalista ds. Planowania Produkcji

Sławomir Kloc
tel.: 502 436 360
email:

Specjalista ds. planowania produkcji

Urszula Łudzik
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w.110
email:

Specjalista ds. planowania produkcji

Michał Kowal
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w.177
email:

Specjalista ds. planowania produkcji

Sylwester Osuch
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w.178
email:

Specjalista ds. planowania produkcji

Marta Engelbardt
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w.186
GG 1615117
email:

Specjalista ds. planowania produkcji

Piotr Rolka
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w.187
GG 68280973
email:

Dział Kadr

Kierownik działu kadr

Joanna Ratuszny
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 126
email:

Specjalistra ds. kadr
Szkolenia i eventy pracownicze

Magdalena Białas
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 127
email:

Specjalista ds. kadr

Milena Nocoń-Krzywicka
tel. stacjonarny: 12/3894024 wew. 326
email:

Dział Księgowości

Główny Księgowy

Marzena Frąs
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 w. 158
email:

Zastępca Głównego Księgowego

Ewa Sudoł
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 w.130
email:

Dział Windykacji

Kierownik Działu Umów oraz Oceny Ryzyka Finansowego i Zarządzania Wierzytelnościami

Aleksandra Dyduch
tel.: 502 436 371
email:

Główny specjalista ds. oceny ryzyka finansowego i zarządzania wierzytelnościami

Andrzej Kruszewski
tel.: 502 436 376
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 wew. 103
email:

Główny Specjalista ds. oceny ryzyka finansowego i zarządzania wierzytelnościami

Artur Mentel
tel.: 500 223 246
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 wew. 101
email:

Dział Produkcji i Technologii

Dyrektor ds. Produkcji i Technologii

Marcin Dąbrowski
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 w. 179
email:

Zastępca Dyrektora ds. Produkcji i Technologii
Główny Technolog

Karolina Kyć
tel.: 512 384 307
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 166
email:

Kierownik Produkcji

Mariusz Domagała
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 w. 172
email:

Kierownik Produkcji

Paweł Bochenek
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 w. 171
email:

Kierownik Produkcji

Łukasz Liszka
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 w. 329
email:

Zastępca Głównego Technologa

Marcin Mastela
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 w. 163
email:

Dział Głównego Mechanika

Główny Mechanik/ Główny Energetyk

Jan Januszkiewicz
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 w. 321
email:

Kierownik działu utrzymania ruchu

Sławomir Wróbel
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 w. 325
email:

Dział Rozwoju, Certyfikacji i Kontroli Jakości

Dyrektor ds. Rozwoju, Certyfikacji i Kontroli Jakości

Ireneusz Sosnowski
tel.: 516 204 001
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 w.156
email:

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju, Certyfikacji i Kontroli Jakości

Piotr Dybich
tel.: 789 405 115
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 w. 122
email:

Kierownik Działu Certyfikacji i Badań

Krzysztof Barczyk
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 w. 123
email:

Kierownik Działu Kontroli Jakości

Jerzy Ozga
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 324
email:

Specjalista ds. Certyfikacji i Badań

Kamil Ryszka
tel.: 502 341 981
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 w. 120
email:

Specjalista ds. Certyfikacji i Badań

Kamil Piszczek
tel.: 512 384 084
email:

Pełnomocnik ds. ISO

Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Zakładowej Kontroli Produkcji

Justyna Lasota
tel.: 500 044 929
tel. stacjonarny: +48 (12) 389-40-24 wew. 370
email:

Dział Analiz i Wdrażania Produktu

Główny Specjalista ds. Analiz i Wdrażania Produktu

Dariusz Solich
tel.: 509 200 776
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 317
email:

Specjalista ds. Analiz i Wdrażania Produktu

Beata Migas
tel.: +48 573 000 610
tel. stacjonarny: +48 12 389 40 24 w. 316
email:

Dział Ochrony Środowiska

Dyrektor ds. Inwestycji, Ochrony Środowiska, Dozoru Technicznego, Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwa Zakładu oraz Ochrony Danych Osobowych.

Janusz Nawrocki
tel.: 502 436 375
tel. stacjonarny: 12/389 40 24 wew. 357
email:

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Jacek Martowski
tel.: 508 031 104
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 371
email:

Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Zakupów

Mariola Sęk
tel.: 500 044 927
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 373
email:

Dział Zarządzania Jakością

Dyrektor ds. Inwestycji, Ochrony Środowiska, Dozoru Technicznego, Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwa Zakładu oraz Ochrony Danych Osobowych.

Janusz Nawrocki
tel.: 502 436 375
tel. stacjonarny: 12/389 40 24 wew. 357
email:

Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Zakładowej Kontroli Produkcji

Justyna Lasota
tel.: 500 044 929
tel. stacjonarny: 12/389 40 24 wew. 370
email:
Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą!