YnTKGMFLY | Kable górnicze | Katalog | Produkty | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

YnTKGMFLY

Telekomunikacyjny kabel górniczy o żyłach miedziano - stalowych
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3) Uniepalniona powłoka Zastosowanie w przemyśle górniczym Kabel telekomunikacyjny

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel telekomunikacyjny

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • EMAG

Zastosowanie:

Kable do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem, w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych oraz w wyrobiskach zaliczanych do klasy "A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Przykład oznaczenia przewodu:
YnTKGMFLY 5x2x0,5mm2 – kabel 5-parowy o przekroju znamionowym żył roboczych 0,5mm2.Powrót