YnTKGX | Kable górnicze | Katalog | Produkty | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

YnTKGX

Telekomunikacyjny kabel górniczy
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3) Uniepalniona powłoka Zastosowanie w przemyśle górniczym Kabel telekomunikacyjny

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel telekomunikacyjny

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • EMAG

Zastosowanie:

Kable do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych i obwodach iskrobezpiecznych*, w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz
w strefach zagrożonych wybuchem metanu* o stopniu „a”, „b” lub „c”, a także w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

*pod warunkiem, spełnienia warunków zawartych w Opinii Technicznej EMAG nr OT 2494/2012

Przykład oznaczenia przewodu: YnTKGX 10 x 2 x 0,8mm – kabel 10-parowy o średnicy znamionowej żyły 0,8 mm
Powrót