YHKGXSFoyn | Kable górnicze | Katalog | Produkty | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

YHKGXSFoyn

Kabel elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, w izolacji z polietylenu usieciowanego, z ekranami indywidualnymi na żyłach, o powłoce wewnętrznej PVC, w pancerzu z drutów stalowych okrągłych, w osłonie zewnętrznej PVC, o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3) Uniepalniona powłoka Zastosowanie w przemyśle górniczym Kabel szybowy Do stref zagrożonych wybuchem

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel zasilający / energetyczny
  • Napięcie pracy: 0,6/1kV

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • EMAG

Zastosowanie:

Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych,  w strefach zagrożonych wybuchem:

- metanu, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a” „b” „c”

- pyłu węglowego, w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” lub „B”.

Kable można instalować w szybach i wyrobiskach o kącie nachylenia do 90° .Powrót