YTKGXFoyn | Kable górnicze | Katalog | Produkty | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

YTKGXFoyn

Telekomunikacyjny opancerzony kabel górniczy
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3) Uniepalniona powłoka Zastosowanie w przemyśle górniczym Kabel telekomunikacyjny Kabel szybowy

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel telekomunikacyjny

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • EMAG

Zastosowanie:

Kable do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych i obwodach iskrobezpiecznych*, w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu* o stopniu "a', "b" lub "c", a także w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy "A" lub "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Kable można instalować w szybie oraz wyrobiskach górniczych o kącie nachylenia do 90o.

*pod warunkiem spełnienia warunków zawartych w Opinii Technicznej EMAG nr OT 2494/2012

Przykład oznaczenia przewodu: YTKGXFoyn 16x2x0,8mm - kabel 16-parowy o średnicy znamionowej żyły 0,8mm Powrót