PSY | Kable górnicze | Katalog | Produkty | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

PSY

Górniczy przewód strzałowy
Sklasyfikowany zgodnie z EN 50575 Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3) Uniepalniona powłoka Wysoka giętkość Zastosowanie w przemyśle górniczym

Do pobrania:

Warunki układania:

  • Połączenia giętkie i odporne na drgania

Odporność środowiskowa:

  • Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu
  • Nierozprzestrzenianie płomienia na wiązce kablowej
  • Uniepalniony (indeks tlenowy powłoki >29)

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • CPR - Certyfikaty / DoP

Konstrukcja kabla:

Podstawowe:

  • Materiał żyły: żyły miedziane
  • Budowa żył roboczych: Kl.5 (wg EN 60228, IEC 60228)

Zastosowanie:

Przewód stosuje się przy wykonywaniu robót strzałowych jako linia strzałowa stała lub zwijana we wszystkich zakładach górniczych, w których wykonuje się roboty strzałowe, w tym również w polach metanowych wszystkich kategorii zagrożenia, zgodnie z przepisami górniczymi.

UWAGA: W przypadku, gdy krążek przewodu PSY jest zabezpieczony folią (na czas transportu i przechowywania) przed pierwszym jego użyciem należy zdjąć folię w miejscu bez obecności zapalników elektrycznych.

Przewody strzałowe PSY 2x1,5mm2 zostały zbadane w Kopalni Doświadczalnej "Barbara" i dopuszczone do pracy w kopalniach na podstawie Opinii Technicznej nr 4/15, wydanej przez Główny Instytut Górnictwa.Powrót