CPR - Construction Product Regulation

    Od 01.07.2017 zaczynają obowiązywać nowe zasady oznakowania CE wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 roku. Zakłady Kablowe BITNER dokładają wszelkich starań, aby oferowane kable przeznaczone do instalacji w budynkach spełniały wymagania Rozporządzenia CPR w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.   
    Nowe rozporządzenie, nazywane w skrócie CPR, uchyla dotychczas obowiązującą Dyrektywę 89/106/EWG i ustala nowe zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Jego obowiązywanie w zakresie kabli i przewodów jest ściśle powiązane z wejściem w życie nowej normy PN-EN 50575...

czytaj więcej →