YDYp | Kable górnicze | Katalog | Produkty | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

YDYp

Górniczy przewód strzałowy
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3) Uniepalniona powłoka Zastosowanie w przemyśle górniczym

Do pobrania:

Zastosowanie:

Przewody stosuje się przy wykonywaniu robót strzałowych jako linia strzałowa stała lub zwijana we wszystkich zakładach górniczych, w których wykonuje się roboty strzałowe, w tym również w polach metanowych wszystkich kategorii zagrożenia, zgodnie z przepisami górniczymi.

UWAGA: w przypadku, gdy krążek przewodu YDYp jest zabezpieczony folią (na czas transportu i przechowywania) przed pierwszym jego użyciem, należy zdjąć folię w miejscu bez obecności zapalników elektrycznych.

Przewody strzałowe YDYp 2x2,5mm2 oraz YDYp 2x6mm2 zostały zbadane w Kopalni Doświadczalnej "Barbara" i dopuszczone do pracy w kopalniach na podstawie Opinii Technicznej nr 34/09, wydanej przez Główny Instytut Górnictwa.Powrót