YnKGSLY | Kable górnicze | Katalog | Produkty | Bitner

Szczegóły



Rezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

YnKGSLY

Sygnalizacyjny kabel górniczy o izolacji i powłoce PVC 150/250V; 300/500V; 0,6/1kV
Sklasyfikowany zgodnie z EN 50575 Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3) Uniepalniona powłoka Wysoka giętkość Zastosowanie w przemyśle górniczym

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel sterowniczy / sygnalizacyjny

Warunki układania:

  • Połączenia giętkie i odporne na drgania
  • Min. temperatura układania: -5℃

Odporność środowiskowa:

  • Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu
  • Nierozprzestrzenianie płomienia na wiązce kablowej
  • Uniepalniony (indeks tlenowy powłoki >29)

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • CPR - Certyfikaty / DoP
  • EMAG

Konstrukcja kabla:

Podstawowe:

  • Materiał żyły: żyły miedziane
  • Budowa żył roboczych: Kl.5 (wg EN 60228, IEC 60228)

Zastosowanie:

Kable przeznaczone do pracy w obwodach kontroli pomiarów sygnalizacji sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych:
- odkrywkowych i otworowych poza strefami zagrożenia wybuchem
- podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych
- w podziemnych zakładach górniczych zaliczonych do klasy "A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Przykład oznaczenia przewodu: YnKGSLY 9x1,5+1,5mm2 0,6/1kV - kabel 10 -żyłowy o przekroju znamionowym żyły roboczej i żyły ochronnej 1,5mm2, na napięcie znamionowe 0,6/1kV.



Powrót