Artykuły

Bitner

Specyfika kabli do transportu szynowego

Świadomość zagrożeń wynikających z postępującej degradacji środowiska naturalnego powoduje, że w coraz większym stopniu wykorzystuje się transport szynowy, zarówno do przewozu ludzi, jak i towarów. Wraz z rosnącą ilością taboru szynowego oraz ciągłą modernizacją linii kolejowych wzrasta zapotrzebowanie na kable sterownicze, zasilające i do transmisji danych.

Czytaj Więcej
Bitner

Instalacje fotowoltaiczne a wymagania w stosunku do kabli i przewodów

Instalacje fotowoltaiczne znajdują coraz szersze zastosowanie zarówno w warunkach przemysłowych, jak i w gospodarstwach domowych zabezpieczając przed wahaniami w dostawie prądu (instalacje hybrydowe) oraz umożliwiając poczynienie oszczędności w pewnej perspektywie czasu.

Czytaj Więcej
Bitner

Kable HDMI (ethernet) - rodzaje i zastosowanie

Kabel HDMI jest niczym innym jak multimedialnym interfejsem wysokiej rozdzielczości, zadaniem, którego jest przesyłanie cyfrowego nieskompresowanego sygnału audio i wideo. Nazwa jego stanowi skrót angielskiej nazwy High-Definition Multimedia Interface.

Czytaj Więcej
Bitner

Kabel audio - parametry determinujące jego zastosowanie

O jakości kabla audio i jego przeznaczeniu oprócz zastosowanych materiałów decyduje przede wszystkim budowa kabla. Mają one wpływ na uzyskanie potrzebnych parametrów zapewniających przesył sygnału audio na odpowiednią odległość bez zakłóceń lub przy ich maksymalnym zminimalizowaniu.

Czytaj Więcej
Bitner

Kable bezpieczne i ich szczególna rola w bezpieczeństwie pożarowym

Komisja Europejska wprowadzając z dniem 1 lipca 2017 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 znane jako CPR czyli Construction Products Regulation wprowadziła klasyfikację kabli pod względem pożarowym, podkreślając jednoznacznie, że życie ludzkie jest wartością nadrzędną, którą trzeba chronić. Podczas pożaru w obiekcie priorytetem jest bezpieczeństwo ludzi.

Czytaj Więcej
Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą!