Artykuły

Kable bezpieczne i ich szczególna rola w bezpieczeństwie pożarowym

Kable i przewody bezpieczne instalowane są w obiektach użyteczności publicznej oraz takich, gdzie chroniony jest majątek dużej wartości:


  • szpitale, lotniska, biura, galerie handlowe, wieżowce, hotele, teatry, kina, szkoły, przedszkola, itd.,

  • metro,

  • elektrownie, kopalnie, stocznie,

  • obiekty przemysłowe,

  • instalacje awaryjnego zasilania, instalacje ppoż, instalacje alarmowe, instalacje wentylacji i klimatyzacji, oświetlenie awaryjne, sale operacyjne i intensywnej opieki medycznej, schody ruchome, windy.

Wymagają one zharmonizowanych badań w zakresie reakcji na ogień. Podstawowe znaczenie i dużą rolę przypisuje się kablom i przewodom bezpiecznym, których zadaniem jest zapewnienie w razie pożaru ciągłości zasilania i sterowania urządzeń chroniących życie ludzkie.

Pożary najczęściej powstają wewnątrz budynków, a ewakuowani ludzie mają niewiele czasu na opuszczenie obszaru zagrożonego pożarem zanim rozprzestrzeni się dym utrudniający skorzystanie z wyjść ewakuacyjnych lub wytworzy się chmura toksycznych oparów bezpośrednio zagrażająca życiu ludzkiemu.


Przy doborze kabli bezpiecznych pod względem bezpieczeństwa pożarowego istotne są takie czynniki, jak:


  • odporność na działanie wysokiej temperatury,

  • możliwość powstawania gazów korozyjnych i toksycznych,

  • powstrzymywanie powstawania dymu.

Norma zharmonizowana PN-EN 50575 określa sposób badania, weryfikacji oraz potwierdzania właściwości użytkowych wyrobów przez producentów kabli.

Badania ogniowe mają na celu sprawdzenie zachowania się materiałów zastosowanych w konstrukcji kabla, a w konsekwencji określenie jego niezawodności i kategorii w warunkach pożaru.

Kable bezpieczeństwa pożarowego posiadają polepszoną charakterystykę ogniową. Występują w wersji samogasnącej i uniepalnionej. Posiadają izolację wykonaną ze specjalnych mieszanek polimerów zawierających środki chroniące przed płomieniami umożliwiając pracę niezbędnych urządzeń przez określony czas. Zgodnie z przepisami budowlanymi przez 30 minut od wybuchu pożaru należy podtrzymać działanie takich urządzeń jak windy, systemy oddymiania czy inne instalacje alarmowe i sygnalizacji pożaru, natomiast przez 90 minut funkcja podtrzymania powinna być realizowana w szpitalach, windach dla ekip ratowniczych, urządzeniach do gaszenia pożaru oraz w mechanicznych urządzeniach oddymiających.

O podtrzymaniu funkcji mówimy wtedy, gdy podczas pożaru nie występuje zwarcie ani przerwa
w przepływie prądu.

Badania kabli na zachowanie funkcji w warunkach pożaru (klasyfikacja E30, E90) wykonuje się w oparciu
o normę DIN 4102-12 uwzględniając całą trasę kablową, zawierającą oprócz kabli również konstrukcje wsporcze wraz z mocowaniami.


Przykładem kabli bezpiecznych pod względem pożarowym są kable:
BiTflame1000FE180/E90, BiTflame 1000C FE180/E90 i BiTservo FS FE180/E90 produkcji Zakładów Kablowych BITNER, które nie rozprzestrzeniają ognia, są bezhalogenowe, ognioodporne i nie wydzielają gęstych dymów. Stosować je można zarówno w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego zarówno zewnętrznych, jako że są odporne są na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, jak i tych znajdujących się w strefach chronionych tryskaczami.

Właściwości kabli bezpieczeństwa są podane w kontrolach norm wg DIN VDE. Według DIN VDE 0472 cz.804 testowane metodą A, B i C.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą!