Artykuły

Kabel bezhalogenowy - charakterystyka

Cechą charakterystyczną kabli bezhalogenowych są materiały, z jakich są produkowane i ich właściwości predysponujące je do zastosowań specjalnych. W kablach tych powłoki izolacyjne nie zawierają halogenków, czyli związków chemicznych pierwiastków takich jak fluor, chlor, jod i brom.


Polimery na bazie czystych węglowodorów tworzą materiały izolacyjne i opony zewnętrzne kabli bezhalogenowych. Powoduje to, że w warunkach pożaru przy ich spalaniu nie emitują one żadnych toksycznych i korozyjnych gazów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi. Zachowują przy tym wysokie parametry mechaniczne i elektryczne. Produktem spalania jest przede wszystkim dwutlenek węgla i woda. Nie tworzą żrących substancji mogących być przyczyną poparzeń ciała lub korozji urządzeń elektronicznych, a ograniczona emisja dymu nie utrudnia ewakuacji ludzi przebywających w obrębie pożaru.


Do bezhalogenowych polimerów zaliczamy takie jak polietylen lub polipropylen, jednak materiały te są łatwopalne i w przypadku wystąpienia pożaru trzeba je gasić. Ze względów na występujące wymogi bezpieczeństwa powłoki kabli wymagają wykonania w wersji uniepalnionej i samogasnącej. Uzyskuje się to stosując mieszanki polimerów zawierające środki chroniące przed płomieniami. Przykładem środków
o takich właściwościach jest wodorotlenek aluminium, który poprzez oddzielenie wody krystalicznej przy ogrzewaniu ochładza miejsce pożaru, a jednocześnie dzięki uwalnianiu się pary wodnej dusi płomienie uniemożliwiając dopływ tlenu.


Zaletą kabli bezhalogenowych jest też niska waga, co powoduje, że wykonana instalacja jest lżejsza. Przewody takie są też bardziej giętkie, co zdecydowanie ułatwia montaż. Doskonale sprawdzają się w warunkach, gdzie należy zachować szczególne środki bezpieczeństwa utrzymując jednocześnie najwyższe jakościowo standardy.


Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości kable bezhalogenowe wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu. Stosowane są m.in. w lotnictwie, kolejnictwie oraz budownictwie, w instalacjach systemów alarmowych, kontrolnych, sygnalizacyjnych, itp. w budynkach o zaostrzonych wymaganiach przeciwpożarowych (hotele, szpitale, biura), wszędzie tam, gdzie chcemy chronić mienie lub życie ludzkie. Przewody te znacząco wpływają na bezpieczeństwo instalacji elektrycznych, a ich specjalna konstrukcja umożliwia prawidłowe działanie w trudnych warunkach termicznych. Spełniają wymagania normy IEC 61034 oraz normy IEC 60754.


Komisja Europejska kładąc duży nacisk na podwyższenia bezpieczeństwa pożarowego wprowadziła dla całej Unii wspólne przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów pod względem odporności ogniowej oraz zdefiniowała metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach, co wymusza wręcz stosowanie materiałów bezhalogenowych. Od 01.07.2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011, w skrócie CPR.

W normie EN 50575:2014 zawarto wymagania ogólne w zakresie wymagań formalnych, deklaracji właściwości użytkowych oraz metod weryfikacji odporności na ogień kabli i przewodów. Szczegółowe wymagania znajdują się w normach powiązanych tj. EN 13501- 6.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą!