Kontakt z firmą

Skontaktuj się z nami

Kontakt z centralą

Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.

bitner@bitner.com.pl

Biura, zakład produkcyjny, adres korespondencyjny:
ul. Krakowska 2, 32-353 Trzyciąż
województwo małopolskie

+48 12 389 40 24

Dane rejestrowe spółki:
30-009 Kraków, ul. Józefa Friedleina 3/3
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
KRS 0000653658
NIP: 6372159473
REGON: 121163910
Kapitał zakładowy: 63.807.588 PLN

Zarząd i Dyrekcja

Prezes Zarządu

Czytaj więcej

Dyrektor Operacyjny - Prokurent

Czytaj więcej

Dyrektor ds. Administracyjnych - Prokurent

Czytaj więcej

Dyrektor ds. Sprzedaży Krajowej

Czytaj więcej

Główna Księgowa

Czytaj więcej

Dyrektor ds. Eksportu

Czytaj więcej

Dyrektor ds. Rozwoju, Certyfikacji i Kontroli Jakości

Czytaj więcej

Dyrektor ds. Zakupów

Czytaj więcej

Dyrektor ds. Produkcji i Technologii

Czytaj więcej

Dyrektor ds. Inwestycji, Ochrony Środowiska, Dozoru Technicznego, Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwa Zakładu Oraz Ochrony Danych Osobowych

Czytaj więcej

Dyrektor ds. Produktu

Czytaj więcej

Dyrektor Podatkowy

Czytaj więcej

Główny Technolog

Czytaj więcej

Główny koordynator ds. Planowania Zleceń Produkcyjnych

Czytaj więcej

Zastępca Dyrektora Operacyjnego ds. Sprzedaży Krajowej

Robert Ćwiertnia
tel.: 573 000 606
email:

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Marek Wilczek
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 150
email:

Sekretariat

Małgorzata Żółty
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 150
email:

Sekretariat

Małgorzata Chmielewska-Synowska
tel.: 12/389 40 24 w. 150
email:

Dyrektor Operacyjny - Prokurent

Dyrektor Operacyjny - Prokurent

Paweł Staszewski
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 150
email:

Sekretariat

Małgorzata Żółty
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 150
email:

Dyrektor ds. Administracyjnych - Prokurent

Dyrektor ds. Administracyjnych - Prokurent

Magdalena Karoń
tel.: 500 044 933
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 182
email:

Dyrektor ds. Sprzedaży Krajowej

Dyrektor ds. Sprzedaży Krajowej

Robert Ćwiertnia
tel.: 573 000 606
email:

Główna Księgowa

Główna Księgowa

Ewa Sudoł
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w.130
email:

Zastępca Głównej Księgowej

Justyna Eljasz-Szot
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w.133
email:

Dyrektor ds. Eksportu

Dyrektor ds. Eksportu

Marcin Strojny
tel.: +48 500 048 664
email:

Zastępca Dyrektora Eksportu

Magdalena Kulig-Grzesiak
tel.: +48 508 031 102
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 398
email:

Szef Regionu Sprzedaży: Rynki Wschodnie

Aleksander Sokalskyy
tel.: +48 500 223 240
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 396
email:

Szef Regionu Sprzedaży: Rynki Zachodnie

Józefina Kwaczyńska
tel.: +48 519 647 061
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 395
email:

Dyrektor ds. Rozwoju, Certyfikacji i Kontroli Jakości

Dyrektor ds. Rozwoju, Certyfikacji i Kontroli Jakości

Ireneusz Sosnowski
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 156
email:

Zastępca Dyrektora ds. Kontroli Jakości

Piotr Dybich
tel.: 789 405 115
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 319
email:

Dyrektor ds. Zakupów

Dyrektor ds. Zakupów

Grzegorz Gajowiec
tel.: 502 436 370
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 105
email:

Dyrektor ds. Produkcji i Technologii

Dyrektor ds. Produkcji i Technologii

Marcin Dąbrowski
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 179
email:

Zastępca Dyrektora ds. Produkcji i Technologii

Karolina Kyć
tel.: 512 384 307
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 166
email:

Dyrektor ds. Inwestycji, Ochrony Środowiska, Dozoru Technicznego, Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwa Zakładu Oraz Ochrony Danych Osobowych

Dyrektor ds. Inwestycji, Ochrony Środowiska, Dozoru Technicznego, Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwa Zakładu Oraz Ochrony Danych Osobowych

Janusz Nawrocki
tel.: 502 43 63 75
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 357
email:

Dyrektor ds. Produktu

Dyrektor ds. Produktu

Dariusz Miłoszewicz
tel.: 500 044 923
email:

Dyrektor ds. Produktu

Zbigniew Eichler
tel.: 509 299 309
email:

Dyrektor Podatkowy

Dyrektor Podatkowy

Jakub Narek
tel.: +48 502 341 798
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 315
email:

Główny Technolog

Główny Technolog

Karolina Kyć
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 166
email:

Zastępca Głównego Technologa

Marcin Mastela
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w. 163
email:

Główny koordynator ds. Planowania Zleceń Produkcyjnych

Główny Specjalista ds. Planowania Produkcji

Sławomir Kloc
tel.: 502 436 360
email:
Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą!