Artykuły

Górnicze przewody oponowe


 Przewody oponowe znajdujące zastosowanie w górnictwie zaliczają się do takich elementów sieci elektroenergetycznych, które muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące ich użytkowania. Wykorzystywane są przede wszystkim do zasilania odbiorników ręcznych i ruchomych oraz przewoźnych i przenośnych, zwłaszcza w przodkach eksploatacyjnych. Istotne zatem jest spełnienie wysokich kryteriów dotyczących wytrzymałości mechanicznej oraz optymalnej giętkości, przy występujących w trakcie użytkowania zagrożeniach w postaci znacznych sił skręcających, rozciągających czy udarów mechanicznych. To właśnie warunek dotyczący ich giętkości ogranicza w pewien sposób możliwość zastosowania elementów zwiększających wytrzymałość w budowie tych przewodów. Ponadto, konstrukcja górniczych przewodów oponowych powinna eliminować lub znacznie ograniczać inne zagrożenia (np. wybuchowe, porażeniowe) związane z ich eksploatacją.


Zachowanie odpowiedniej giętkości górniczych przewodów oponowych możliwe jest przy wykonaniu żył roboczych wielodrutowych klasy 5 lub 6. Produkowane one są z drutów miedzianych ocynowanych lub nieocynowanych, o średnicy od 0,16 do 0,51 mm, przy czym przekrój znamionowy żył roboczych wynosi od 1,5mm2 do 240 mm2. Przewody te posiadają również żyły pomocnicze w ilości od 1 do 7, wykorzystywane do kontroli ciągłości żyły ochronnej oraz mające zastosowanie w obwodach sterowania. Wytwarzane są one najczęściej z drutów ocynowanych o przekroju od 1 do 6 mm2. Żyły ochronne natomiast wykonywane są z drutów miedzianych ocynowanych i przyjmują postać ekranu indywidualnego, a jako nieizolowane umieszczane mogą być w osi przewodu. Materiałem wykorzystywanym do izolacji żył roboczych górniczych przewodów oponowych jest:

 • guma etylenowo-propylenowa (IEP)

 • polwinit


Najczęściej ze względu na swoje właściwości stosowana jest izolacja z gumy etylenowo-propylowej. Materiał ten charakteryzuje się wyższą temperaturą dopuszczalną długotrwale (90°C)
i chwilowo (250°C), dzięki czemu przewód posiada wyższą obciążalność prądową długotrwałą i zwarciową. Izolację polwinitową stosuje się w przewodach zasilających urządzenia przemysłowe. Konstrukcje ekranów indywidualnych mogą przyjmować formę:

 • obwoju wykonanego z drutów miedzianych

 • oplotów z włókna i drutów miedzianych

 • polwinitu półprzewodzącego

 • powłoki przewodzącej z mieszanki na bazie gumy.


Z kolei z uwagi na stopień krycia izolacji najlepsze właściwości posiada ekran z mieszanki przewodzącej, który jest odporny na korozję, przeginanie oraz posiada łatwość odtworzenia
w przypadku regeneracji przewodu. Ważnym jego parametrem, ze względu na cechującą ten materiał wyższą rezystywność, jest rezystancja przejścia, którą określa się jako maksymalną rezystancję pomiędzy żyłą ochronną a dowolnym punktem ekranu. Dla zapewnienia poprawnej współpracy z urządzeniami kontroli stanu izolacji w sieciach niskonapięciowych wartość rezystancji przejścia nie powinna przekraczać 4 kΩ.


W górniczych przewodach oponowych o napięciu znamionowym 3,6/6 kV stosowane są ekrany ogólne, które pełnią także funkcję ochronną w instalacjach zasilających maszyny przodkowe. Pomimo ograniczeń, jakie występują ze względu na potrzebę uzyskania odpowiedniej giętkości przewodów oponowych, stosuje się pewne elementy, powodujące zwiększenie ich wytrzymałości mechanicznej. Są to oploty wykonane z tworzywa sztucznego posiadającego wysoką wytrzymałość, jak np.:

 • włókna poliamidowe, mające zastosowanie w przewodach typu O2nGcekż-G;

 • włókna aramidowe, stosowane w przewodach typu OnZGcekż-GW(A);

lub z linek stalowych, mających zastosowanie w przewodach typu OnZGcekż-G.

Materiałem wykorzystywanym do wykonania opon w przewodach górniczych jest guma polichloroprenowa i polwinit. Zaletą gumy polichloroprenowej jest trudnopalność oraz wysoka odporność mechaniczna na rozdzieranie czy ścieranie, a także na działanie czynników chemicznych. Wadą natomiast jest wysoka chłonność wody, wymuszająca stosowanie przewodów oponowych (które posiadają uszczelnienie wzdłużne, a zastosowana taśma pęcznieje w środowisku wodnym pochłaniając tym samym wodę i wilgoć) w pomieszczeniach bardzo wilgotnych.


Oferta Zakładów Kablowych BITNER w zakresie górniczych przewodów oponowych:


 • BiTflex® (a) O2nGcekż/w-GW 3,6/6 kV – przewód z żyłami miedzianymi o izolacji
  z gumy ciepłoodpornej oraz oponie dwuwarstwowej z gumy olejoodpornej, z ekranami indywidualnymi na żyłach, zbrojony włóknami aramidowymi oraz posiadający uszczelnienie wzdłużne. Przeznaczony do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych,
  w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych,
  w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.


 • OnGcekż-G2 - przewód wielożyłowy, ekranowany o izolacji i oponie gumowej, posiadający dwa układy żył. Przeznaczony do urządzeń ruchomych i przenośnych, eksploatowanych
  w warunkach dołowych kopalń w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, o napięciu znamionowym 0,6/1 kV.

 • BiTmining® (N) TSCGEWOEU-SR – giętki kabel do zastosowania w kopalniach podziemnych i odkrywkowych, w dokach i portach, gdzie występują duże obciążenia mechaniczne (wynikające z szybkiego nawijania i rozwijania) oraz częste zmiany kierunków przemieszczania. Specjalna konstrukcja umożliwia jego wykorzystanie
  w ekskawatorach, dźwigach kontenerowych, wywrotkach.


 • BiTmining® (N)TSKCGEWOEU-CH
  – przewód giętki do układaków kablowych
  w przemieszczających się maszynach górniczych, do zastosowania w kopalniach podziemnych. 

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą!