Szczegóły

Rezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

BiTfiber YOTKGtsDFoyn 2-72 włókna

Kabel optotelekomunikacyjny górniczy wielotubowy dwupowłokowy z pancerzem stalowym
Odporny na rozciąganie Zastosowanie w przemyśle Układanie w ziemi Zastosowanie zewnętrzne Odporność UV Wytrzymałość mechaniczna Sklasyfikowany zgodnie z EN 50575 Kabel telekomunikacyjny

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel światłowodowy

Warunki układania:

  • Układanie bezpośrednio w ziemi
  • Zewnętrzny

Odporność środowiskowa:

  • Odporność UV
  • Zwiększona odporność mechaniczna

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • CPR - Certyfikaty / DoP

Zastosowanie:

Kabel optotelekomunikacyjny dwupowłokowy wzmocniony aramidem, przeznaczony do stosowania w pionowych i poziomych wyrobiskach zakładów górniczych węgla kamiennego i brunatnego.Powrót