YUTKGXFoyn | | Katalog | Produkty | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

YUTKGXFoyn

Telekomunikacyjny, uszczelniony pancerzony kabel górniczy
Sklasyfikowany zgodnie z EN 50575 Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3) Uniepalniona powłoka Zastosowanie w przemyśle górniczym Kabel telekomunikacyjny Kabel szybowy

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel telekomunikacyjny

Odporność środowiskowa:

  • Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu
  • Nierozprzestrzenianie płomienia na wiązce kablowej
  • Uniepalniony (indeks tlenowy powłoki >29)

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • CPR - Certyfikaty / DoP
  • EMAG

Konstrukcja kabla:

Podstawowe:

  • Materiał żyły: żyły miedziane
  • Budowa żył roboczych: Kl.1 (wg EN 60228, IEC 60228)
  • Konstrukcja ośrodka: kabel wielożyłowy

Zastosowanie:

Kable przeznaczone są do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych w obiektach górniczych na powierzchni oraz w podziemiach kopalń. Kable można instalować w wyrobiskach górniczych o kącie nachylenia do 90˚.Powrót