YnStYekżi-G(żo) | Kable górnicze | Katalog | Produkty | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

YnStYekżi-G(żo)

Górnicze, giętkie przewody sterownicze z ekranami indywidualnymi na żyłach 300/500V
Sklasyfikowany zgodnie z EN 50575 Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3) Uniepalniona powłoka Wysoka giętkość Zastosowanie w przemyśle górniczym Do stref zagrożonych wybuchem

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

 • Rodzaj kabla: Kabel sterowniczy / sygnalizacyjny
 • Napięcie pracy: 300/500V

Temperatura pracy:

 • Instalacja na stałe: -30℃ do 70℃
 • Instalacje ruchome: -5℃ do 70℃

Warunki układania:

 • Połączenia giętkie i odporne na drgania
 • Min. temperatura układania: 0℃

Odporność środowiskowa:

 • Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu
 • Nierozprzestrzenianie płomienia na wiązce kablowej
 • Uniepalniony (indeks tlenowy powłoki >29)

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

 • CPR - Certyfikaty / DoP
 • EMAG

Konstrukcja kabla:

Podstawowe:

 • Materiał żyły: żyły miedziane
 • Budowa żył roboczych: Kl.5 (wg EN 60228, IEC 60228)

Zastosowanie:

Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub „c”, a także w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Przykład oznaczenia przewodu: YnStYekżi- Gżo 7 x 1,5mm2 300/500V - kabel 7-żyłowy o przekroju znamionowym żyły roboczej i żyły ochronnej 1,5 mm2, na napięcie znamionowe 300/500VPowrót