YHKGSYFtZnyn 0,6/1kV | Kable górnicze | Katalog | Produkty | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

YHKGSYFtZnyn 0,6/1kV

Sygnalizacyjny kabel górniczy opancerzony o izolacji i osłonie PVC z ekranami indywidualnymi na żyłach
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3) Uniepalniona powłoka Zastosowanie w przemyśle górniczym Do stref zagrożonych wybuchem W wyrobiskach o nachyleniu ≤45°

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel sterowniczy / sygnalizacyjny
  • Napięcie pracy: 0,6/1kV

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • EMAG

Zastosowanie:

Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub „c”, a także w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Kable można stosować w wyrobiskach górniczych o nachyleniu do 45°.Powrót