YKGSYFoyn 0,6/1kV | Kable górnicze | Katalog | Produkty | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

YKGSYFoyn 0,6/1kV

Kabel górniczy sygnalizacyjny, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC, z wewnętrzną powłoką PVC, w pancerzu z drutów stalowych okrągłych, w zewnętrznej osłonie PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia.
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3) Uniepalniona powłoka Zastosowanie w przemyśle górniczym Kabel szybowy

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel sterowniczy / sygnalizacyjny
  • Napięcie pracy: 0,6/1kV

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • EMAG

Zastosowanie:

Kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych. Kable można stosować:
- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zakładach górniczych
- w obwodach iskrobezpiecznych w otworowych i odkrywkowych zakładach górniczych, w strefach zagrożonych wybuchem
- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych zakładach górniczych, w pomieszczeniach zaliczonych do klasy "A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Kable te można stosować w szybach i wyrobiskach górniczych o kącie nachylenia do 90°.Powrót