Szczegóły

Rezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

BiTmining® (N)TSCGEWOEU-R

Przewód oponowy górniczy giętki do nawijania/rozwijania
Zastosowanie w przemyśle Odporność UV Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Uniepalniona powłoka Wysoka giętkość Prowadnice łańcuchowe Wytrzymałość mechaniczna Olejoodporność  (EN 60811-404) Niska temperatura pracy Zastosowanie w przemyśle górniczym Do stref zagrożonych wybuchem Sklasyfikowany zgodnie z EN 50575

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel zasilający / energetyczny

Temperatura pracy:

  • Instalacja na stałe: -40℃ do 90℃
  • Instalacje ruchome: -25℃ do 80℃

Warunki układania:

  • Połączenia giętkie i odporne na drgania
  • Łańcuchy / układaki kablowe

Odporność środowiskowa:

  • Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu
  • Odporność UV
  • Uniepalniony (indeks tlenowy powłoki >29)
  • Zwiększona odporność mechaniczna
  • Zwiększona odporność na olej

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • CPR - Certyfikaty / DoP

Konstrukcja kabla:

Podstawowe:

  • Materiał żyły: żyły miedziane
  • Budowa żył roboczych: Kl.5 (wg EN 60228, IEC 60228)
  • Konstrukcja ośrodka: kabel wielożyłowy

Zastosowanie:

Giętki kabel zasilający do ułożenia na stałe w kopalniach odkrywkowych, zaprojektowany na duże obciążenia mechaniczne jako kabel połączeniowy do ekskawatorów, wywrotek, rozdrabiarek. Główne zastosowanie – praca na bębnach w ciągłym ruchu. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).Powrót