Szczegóły

Rezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

BiTmining® NTSCGEWOEU-W .../3

Przewód oponowy górniczy giętki, przeznaczony do pracy w wodzie
Zastosowanie w przemyśle Odporność UV Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Uniepalniona powłoka Wysoka giętkość Wytrzymałość mechaniczna Olejoodporność (EN 60811-404) Niska temperatura pracy Zastosowanie w przemyśle górniczym Do stref zagrożonych wybuchem Sklasyfikowany zgodnie z EN 50575

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

 • Rodzaj kabla: Kabel zasilający / energetyczny

Temperatura pracy:

 • Instalacja na stałe: -40℃ do 90℃
 • Instalacje ruchome: -25℃ do 80℃

Warunki układania:

 • Połączenia giętkie i odporne na drgania
 • Układanie w wodzie

Odporność środowiskowa:

 • Odporność na wodę
 • Odporność UV
 • Uniepalniony (indeks tlenowy powłoki >29)
 • Zwiększona odporność mechaniczna
 • Zwiększona odporność na olej

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

 • CPR - Certyfikaty / DoP

Konstrukcja kabla:

Podstawowe:

 • Materiał żyły: żyły miedziane ocynowane
 • Budowa żył roboczych: Kl.5 (wg EN 60228, IEC 60228)
 • Konstrukcja ośrodka: kabel wielożyłowy

Zastosowanie:

Giętki kabel zasilający do zastosowania w kopalniach odkrywkowych, do pracy w wodzie i w warunkach dużych obciążeń mechanicznych, na przykład do połączenia koparek,
pływających doków, pomp zanurzeniowych. Kabel nadaje się do zastosowania w kanalizacji, w słonej i brudnej wodzie.Powrót