Szczegóły

Rezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

O2nGcekż/w-GW 3,6/6 kV

Przewód elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi o izolacji z gumy ciepłoodpornej i oponie dwuwarstwowej z gumy trudnopalnej z oplotem wzmacniającym z tworzywa sztucznego z ekranami indywidualnymi z drutów miedzianych, z ekranem ogólnym z drutów miedzianych, z uszczelnieniem wzdłużnym.
Odporność UV Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Uniepalniona powłoka Wysoka giętkość Olejoodporność  (EN 60811-404) Zastosowanie w przemyśle górniczym Do stref zagrożonych wybuchem

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel zasilający / energetyczny
  • Napięcie pracy: 3,6/6 kV

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • WUG

Zastosowanie:

Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach dołowych kopalń, w warunkach ciągłego zwijania i rozwijania. Przeznaczone są do instalowania w sieciach elektroenergetycznych podziemnych zakładów górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.



Powrót