Szczegóły

Rezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

OnGcekżi-G

Oponowy przewód górniczy, wielożyłowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej
Odporność UV Uniepalniona powłoka Wysoka giętkość Olejoodporność (EN 60811-404) Zastosowanie w przemyśle górniczym Do stref zagrożonych wybuchem

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

 • Rodzaj kabla: Kabel zasilający / energetyczny
 • Napięcie pracy: 0,6/1kV

Warunki układania:

 • Połączenia giętkie i odporne na drgania

Odporność środowiskowa:

 • Odporność UV
 • Uniepalniony (indeks tlenowy powłoki >29)
 • Zwiększona odporność na olej

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

 • CPR - Certyfikaty / DoP
 • EMAG

Konstrukcja kabla:

Podstawowe:

 • Materiał żyły: żyły miedziane ocynowane
 • Budowa żył roboczych: Kl.5 (wg EN 60228, IEC 60228)

Zastosowanie:

Przewody przeznaczone są do zasilania urządzeń pracujących w podziemnych zakładach górniczych w polach metanowych i niemetanowych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Przykład oznaczenia przewodu: OnGcekżi -G 3x4+4+3x4mm2 0,6/1kV - przewód 7-żyłowy o przekroju znamionowym żył roboczych 4mm2, żyły ochronnej 4mm2 2 i żył pomocniczych 4mm , na napięcie znamionowe 0,6/1kVPowrót