OnGcekżi-G | Kable górnicze | Katalog | Produkty | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

OnGcekżi-G

Przewód elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej oraz oponie z gumy olejoodpornej, nierozprzestrzeniającej płomienia, z żyłami roboczymi ekranowanymi indywidualnie
Odporność UV Uniepalniona powłoka Wysoka giętkość Olejoodporność  (EN 60811-404) Zastosowanie w przemyśle górniczym Do stref zagrożonych wybuchem

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel zasilający / energetyczny
  • Napięcie pracy: 0,6/1kV

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • EMAG

Zastosowanie:

Przewody przeznaczone są do zasilania urządzeń pracujących w podziemnych zakładach górniczych w polach metanowych i niemetanowych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.Powrót