OnZGcekż-GW(A) | Kable górnicze | Katalog | Produkty | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

OnZGcekż-GW(A)

Przewód elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej oraz oponie z gumy uniepalnionej wzmocnionej oplotem ze skrętek aramidowych, z żyłami ekranowanymi, z uszczelnieniem wzdłużnym
Odporność UV Uniepalniona powłoka Wysoka giętkość Wytrzymałość mechaniczna Olejoodporność  (EN 60811-404) Zastosowanie w przemyśle górniczym Do stref zagrożonych wybuchem

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel zasilający / energetyczny
  • Napięcie pracy: 0,6/1kV

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • EMAG

Zastosowanie:

Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach dołowych kopalń, w polach niematanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b", "c", niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Przewody umożliwiają eksploatację kombajnów ścianowych, zasilanych napięciem 1 kV, bez konieczności stosowania układaka kablowego.Powrót