Szczegóły

Rezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

O2nGcekż-G2

Oponowany przewód górniczy, wielożyłowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej z dwoma układami żył
Odporność UV Uniepalniona powłoka Wysoka giętkość Olejoodporność  (EN 60811-404) Zastosowanie w przemyśle górniczym Do stref zagrożonych wybuchem Sklasyfikowany zgodnie z EN 50575

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel zasilający / energetyczny
  • Napięcie pracy: 0,6/1kV

Warunki układania:

  • Połączenia giętkie i odporne na drgania

Odporność środowiskowa:

  • Odporność UV
  • Uniepalniony (indeks tlenowy powłoki >29)
  • Zwiększona odporność na olej

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • CPR - Certyfikaty / DoP
  • EMAG

Konstrukcja kabla:

Podstawowe:

  • Budowa żył roboczych: Kl.5 (wg EN 60228, IEC 60228)

Zastosowanie:

Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach dołowych kopalń, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b", "c", niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Przykład oznaczenia przewodu: O2nGcekż - G2 3x70 + 3 x35 + 25 + 6x2,5mm2 0,6/1kV - przewód 13-żyłowy o przekroju znamionowym żył roboczych I 70mm2 i żył roboczych II 35mm2, przekroju znamionowym żyły ochronnej 25mm2 i żył pomocniczych 2,5mm2, na napięcie znamionowe 0,6/1kVPowrót