O2nGcekż-G | Kable górnicze | Katalog | Produkty | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

O2nGcekż-G

Przewód elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji z gumy ciepłoodpornej oraz w oponie wzmocnionej dwuwarstwowej, z gumy olejoodpornej nierozprzestrzeniającej płomienia, z żyłami ekranowanymi
Odporność UV Uniepalniona powłoka Wysoka giętkość Olejoodporność  (EN 60811-404) Zastosowanie w przemyśle górniczym Do stref zagrożonych wybuchem

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel zasilający / energetyczny
  • Napięcie pracy: 0,6/1kV

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • EMAG

Zastosowanie:

Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach dołowych kopalń, w polach niematanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b", "c", niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.Powrót