OnGcekż-GW | Kable górnicze | Katalog | Produkty | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

OnGcekż-GW

Oponowy przewód górniczy, wielożyłowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej, uszczelniony
Odporność UV Uniepalniona powłoka Wysoka giętkość Olejoodporność (EN 60811-404) Zastosowanie w przemyśle górniczym Do stref zagrożonych wybuchem

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

 • Rodzaj kabla: Kabel zasilający / energetyczny
 • Napięcie pracy: 0,6/1kV

Warunki układania:

 • Połączenia giętkie i odporne na drgania

Odporność środowiskowa:

 • Odporność UV
 • Uniepalniony (indeks tlenowy powłoki >29)
 • Zwiększona odporność na olej

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

 • CPR - Certyfikaty / DoP
 • EMAG

Konstrukcja kabla:

Podstawowe:

 • Materiał żyły: żyły miedziane ocynowane
 • Budowa żył roboczych: Kl.5 (wg EN 60228, IEC 60228)

Zastosowanie:

Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach dołowych kopalń, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b", "c", niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Przewody do stosowania przy bezpośrednim kontakcie z wodą oraz przy wysokiej wilgotności.
Przykład oznaczenia przewodu: OnGcekż-GW 3x70 + 35 + 6x4 mm2 0,6/1kV - przewód 10-żyłowy o przekroju znamionowym żył roboczych 70 mm2, żyły ochronnej 35mm2 i żył pomocniczych 4mm2, na napięcie znamionowe 0,6/1kV.Powrót