Szczegóły

Rezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

OnG1

Elektroenergetyczny wielożyłowy nieekranowany przewód górniczy o izolacji i oponie gumowej
Odporność UV Uniepalniona powłoka Wysoka giętkość Olejoodporność (EN 60811-404) Zastosowanie w przemyśle górniczym Sklasyfikowany zgodnie z EN 50575

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

 • Rodzaj kabla: Kabel zasilający / energetyczny
 • Napięcie pracy: 0,6/1kV

Warunki układania:

 • Połączenia giętkie i odporne na drgania

Odporność środowiskowa:

 • Odporność UV
 • Uniepalniony (indeks tlenowy powłoki >29)
 • Zwiększona odporność na olej

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

 • CPR - Certyfikaty / DoP
 • EMAG

Konstrukcja kabla:

Podstawowe:

 • Materiał żyły: żyły miedziane ocynowane
 • Budowa żył roboczych: Kl.5 (wg EN 60228, IEC 60228)

Zastosowanie:

Przewody przeznaczone są do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych zainstalowanych w podziemnych, otworowych i odkrywkowych zakładach górniczych poza strefami zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego.
Przykładowe oznaczenie: OnG1 3x1,5+1,5 mm2 0,6/1kV - przewód 4-żyłowy o przekroju znamionowym żył roboczych 1,5 mm2 i żyły ochronnej 1,5mm2, na napięcie znamionowe 0,6/1kV.Powrót