Szczegóły

Rezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

YnKGY-żo

Kabel elektroenergetyczny górniczy
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3) Uniepalniona powłoka Zastosowanie w przemyśle górniczym Sklasyfikowany zgodnie z EN 50575

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel zasilający / energetyczny
  • Napięcie pracy: 0,6/1kV

Odporność środowiskowa:

  • Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu
  • Nierozprzestrzenianie płomienia na wiązce kablowej
  • Uniepalniony (indeks tlenowy powłoki >29)

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • CPR - Certyfikaty / DoP
  • EMAG

Konstrukcja kabla:

Podstawowe:

  • Materiał żyły: żyły miedziane
  • Budowa żył roboczych: Kl.1 lub 2 (wg EN 60228, IEC 60228)

Zastosowanie:

Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem
oraz w podziemnych wyrobiskach górniczych, w polach niemetanowych i w wyrobiskach zaliczanych do klasy "A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.Powrót