YnKGY-żo | Kable górnicze | Katalog | Produkty | Bitner

SzczegółyRezultat wyszukiwania
Wizualizacja Opis

YnKGY-żo

Kabel elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi o izolacji PVC oraz powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia, z żyłą ochronną zielono-żółtą
Odporność pojedynczego kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia (EN 60332-1) Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż wiązek kabli (EN 60332-3) Uniepalniona powłoka Zastosowanie w przemyśle górniczym

Do pobrania:

Dane techniczne:

Podstawowe:

  • Rodzaj kabla: Kabel zasilający / energetyczny
  • Napięcie pracy: 0,6/1kV

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

  • EMAG

Zastosowanie:

Kable do zasilania urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem
oraz w podziemnych wyrobiskach górniczych, w polach niemetanowych i w wyrobiskach zaliczanych do klasy "A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.Powrót