KatalogRezultat wyszukiwania
Nazwa Rodzaj Kabla/Akcesoria Opis
BiTfiber Z-XOTKtsd 2-144 Kable światłowodowe do zastosowań zewnątrzbudynkowych Przewód optotelekomunikacyjny przeznaczony do zastosowania w kanalizacji kablowej do realizacji sieci szkieletowych i magistralnych. W miejscach niezagrożonych uszkodzeniami mechanicznymi lub uszkodzeniami przez gryzonie. Kabel w szczególności nadaje się do zastosowania w rurach [...]
BiTfiber Z-XOTKtmsd 2-144 Mikrokabel optotelekomunikacyjny wielotubowy o małej średnicy zewnętrznej do zastosowań zewnątrzbudynkowych Przewód optotelekomunikacyjny przeznaczony do zastosowania w mikrokanalizacji kablowej do realizacji sieci szkieletowych oraz łączy FTTH (Fiber To The Home). Przystosowany do instalacji przez [...]
BiTfiber Z-(XV)OTKtsd 2-144 włókna Kabel optotelekomunikacyjny wielotubowy do zastosowań zewnątrzbudynkowych Kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do zastosowania w kanalizacji kablowej do realizacji sieci szkieletowych i magistralnych. W miejscach zagrożonych uszkodzeniami przez gryzonie. W szczególności nadaje się do zastosowania w kanalizacji i w miejscach narażonych na występowanie [...]
BiTfiber ZW-NOTKtsd 2-144 włókna Kabel optotelekomunikacyjny wielotubowy o obniżonej średnicy zewnętrznej do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz budynków. Kabel światłowodowy optotelekomunikacyjny przeznaczony do zastosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków; do realizacji sieci szkieletowych i magistralnych. W miejscach niezagrożonych uszkodzeniami mechanicznymi lub uszkodzeniami przez gryzonie. W szczególności w miejscach gdzie [...]
BiTfiber ZKS-XXOTKtsFo 2-144 włókna Kabel optotelekomunikacyjny wielotubowy dwupowłokowy z pancerzem stalowym do zastosowań zewnątrzbudynkowych. Kabel optotelekomunikacyjny dwupowłokowy przeznaczony do kanalizacji ściekowej oraz zastosowania w okablowaniu trakcji kolejowej w nasypach oraz do zastosowania w miejscach o wysokim ryzyku oddziaływania mechanicznego na [...]
BiTfiber DAC Z-XOTKtcdD 2-12 włókien Kabel bezpośredniego dostępu – Direct Access Cable Kabel optotelekomunikacyjny bezpośredniego dostępu przeznaczony do budowy sieci lokalnych, zewnętrznych sieci dostępowych oraz przyłączy abonenckich. Kabel do instalacji bezpośrednio w [...]
BiTfiber YOTKGtsDFoyn 2-72 włókna Kabel optotelekomunikacyjny górniczy wielotubowy dwupowłokowy z pancerzem stalowym Kabel optotelekomunikacyjny dwupowłokowy wzmocniony aramidem, przeznaczony do stosowania w pionowych i poziomych wyrobiskach zakładów górniczych węgla kamiennego i [...]
BiTfiber YOTKGtsDFtZnyn 2-72 włókna Kabel optotelekomunikacyjny górniczy wielotubowy dwupowłokowy z pancerzem stalowym Kabel optotelekomunikacyjny dwupowłokowy wzmocniony aramidem, przeznaczony do stosowania w poziomych wyrobiskach zakładów górniczych węgla kamiennego i [...]
BiTfiber YOTKGtsFoyn 2-72 włókna Kabel optotelekomunikacyjny górniczy wielotubowy dwupowłokowy z pancerzem stalowym Kabel optotelekomunikacyjny dwupowłokowy przeznaczony do stosowania w pionowych i poziomych wyrobiskach zakładów górniczych węgla kamiennego i [...]
BiTfiber ZW-(NV)OTKtsdD 2-144 włókna Kabel optotelekomunikacyjny wielotubowy do zastosowań zewnętrzno – wewnętrznych z dodatkowym wzmocnieniem dielektrycznym. Kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do zastosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków; do realizacji sieci szkieletowych i magistralnych. W miejscach niezagrożonych uszkodzeniami mechanicznymi. W miejscach gdzie istnieje zagrożenie pożarem w miejscach użyteczności publicznej [...]
BiTfiber ZW-(NV)OTKtsdD 2-144 włókna Kabel optotelekomunikacyjny wielotubowy do zastosowań zewnętrzno – wewnętrznych z dodatkowym wzmocnieniem dielektrycznym. Kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do zastosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków; do realizacji sieci szkieletowych i magistralnych. W miejscach niezagrożonych uszkodzeniami mechanicznymi. W miejscach gdzie istnieje zagrożenie pożarem w miejscach użyteczności publicznej [...]
BiTfiber Z-XOTKtsdD 2-144 włókna Kabel optotelekomunikacyjny wielotubowy o obniżonej średnicy zewnętrznej z dodatkowym wzmocnieniem do zastosowań zewnątrzbudynkowych. Kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do zastosowania w kanalizacji kablowej do realizacji sieci szkieletowych i magistralnych. Do sieci napowietrznych w liniach telekomunikacyjnych, na słupach linii średniego i niskiego napięcia oraz trakcji [...]
BiTfiber A-D(ZN)4Y 2-12 włókien Kabel optotelekomunikacyjny jednotubowy o obniżonej średnicy zewnętrznej do zastosowań w sieciach FTTx Przewód optotelekomunikacyjny przeznaczony do zastosowania w kanalizacji kablowej. W miejscach o niewielkim zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi do wdmuchiwania w mikro i mini kanalizacje w sieciach [...]
BiTfiber U-DQ(ZN)BH 2-12 włókien Kabel optotelekomunikacyjny jednotubowy o obniżonej średnicy zewnętrznej do zastosowań zewnątrz i wewnątrzbudynkowych z zabezpieczeniem antygryzoniowym Przewód optotelekomunikacyjny przeznaczony do zastosowania w instalacjach na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. W miejscach o niewielkim zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi ale z dużym zagrożeniem ze strony gryzoni. W szczególności nadaje się do instalacji na terenie farm wiatrowych i w [...]
BiTfiber Z-VOTKtmsd 2-144 włókna Mikrokabel optotelekomunikacyjny wielotubowy o małej średnicy zewnętrznej do zastosowań zewnątrzbudynkowych Przewód optotelekomunikacyjny przeznaczony do zastosowania w mikrokanalizacji kablowej do realizacji sieci szkieletowych oraz łączy FTTH (Fiber To The Home). Przystosowany do instalacji przez wdmuchiwanie. Powłoka o zwiększonej odporności na uszkodzenia przez gryzonie i zmniejszonym [...]
BiTfiber Z-XOTKtsdDb 2-144 włókna Kabel optotelekomunikacyjny wielotubowy o obniżonej średnicy zewnętrznej z dodatkowym wzmocnieniem z przędzy szklanej do zastosowań zewnątrzbudynkowych Kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do zastosowania w kanalizacji kablowej do realizacji sieci szkieletowych i magistralnych. W miejscach o dużym zagrożeniu uszkodzeniami powodowanymi przez [...]
FTTH 2 Płaski kabel optotelekomunikacyjny abonencki, wewnątrzbudynkowy Sieci FTTx oraz łącza abonenckie, połączenia wewnątrzbudynkowe, połączenia centrala-mieszkanie, kable [...]