BiTinstal H 450/750V
Bezpieczny i trwały kabel instalacyjny

BiTinstal®H 450/750V i 0,6/1kV

BiTinstal®H(p) 450/750 V

Informacje techniczne

Karta katalogowa
Deklaracja zgodności
Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

BiTinstal®H 0,6/1 kV

Informacje techniczne

Karta katalogowa
Deklaracja zgodności

Jednożyłowe

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

Wielożyłowe

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych
Pobierz ulotkę


Artykuł
Galeria