Artykuły

Kable dźwigowe i windowe

Dawniej do zasilania urządzeń dźwigowych i windowych z reguły używane były przewody o przekroju okrągłym, co spowodowane było możliwościami technologicznymi zakładów produkujących takie okablowanie. Wraz z rozwojem nowych technologii pojawiły się kable płaskie, których zadaniem jest nie tylko zasilanie, ale również transmisja danych. Kable o przekroju okrągłym zostały z kolei wzmocnione linkami stalowymi, które znacznie poprawiły ich wytrzymałość.

KABLE PŁASKIE

Kable płaskie do urządzeń dźwigowych, suwnic czy wind, takie jak H05 VVH6-F i H07 VVH6-F z oferty Zakładów Kablowych BITNER zostały zaprojektowane w sposób zapewniający odpowiednią charakterystykę dostosowaną do zadań, które mają spełnić. Kable odznaczają się wysoką elastycznością, umożliwiającą łatwy montaż w kanałach kablowych, posiadają wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Kabel BITNER H05 VVH6-F i H07 VVH6-F

Kabel sterowniczo-sygnalizacyjny jest przeznaczony do zastosowań w przemyśle, wewnątrz suchych lub wilgotnych pomieszczeń. Napięcie pracy kabla to 300/500V (H05 VVH6-F) i odpowiednio 450/750V (H07 VVH6-F), przy próbie napięciowej 50Hz: 3000V. Kabel zbudowany jest z żył miedzianych umieszczonych równolegle w płaskim ośrodku. Żyły są prowadzone równolegle bez skrętu, nie są więc poddawane naprężeniem mechanicznym na etapie produkcji kabla a płaska konstrukcja ogranicza skręcanie się gotowego kabla w swobodnym zwisie np. pod kabiną windy


Kabel charakteryzuje się możliwością pracy w temperaturach:

  • Instalacje na stałe: -30℃ do 70℃
  • Instalacje ruchome: -5℃ do 70℃


Kabel wyprodukowano zgodnie z postanowieniami Dyrektywy LVD 2014/35/UE, wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego oraz zgodnie z normami:
PN-EN 60228
Żyły przewodów i kabli
PN-EN 60332-1-2
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia - Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW
PN-EN 50214
Płaskie, giętkie przewody dźwigowe z powłoką polwinitową

Przewód BiT 2S

Podstawowym zastosowaniem przewodu BiT 2S jest podłączenie kaset sterujących w urządzeniach dźwigowych, transportowych oraz innych, których warunkiem przemieszczania jest zastosowanie tychże kaset. Kable posiadają linki stalowe, które umożliwiają podwieszenie kaset bez dodatkowych zabezpieczeń.

Przewody BiT 2S to kable sterowniczo-sygnalizacyjne przeznaczone do pracy wewnątrz suchego lub wilgotnego pomieszczenia. Napięcie pracy wynosi 300/500V przy próbie napięciowej 50Hz: 2500V. Temperatura pracy instalacji wynosi od -15℃ do 70℃.

Kabel zbudowany jest z miedzianych żył, w wielożyłowym ośrodku. Charakteryzuje się nierozprzestrzenianiem płomienia w pojedynczym kablu oraz minimalną temperaturą układania -5℃. Przewód BiT 2S jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy LVD 2014/35/UE, wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego oraz z normami:
PN-EN 60228, PN-EN 60332-1-2, PN-EN 50214 

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą!