Artykuły

Kable światłowodowe - oznaczenia i rodzaje


Kable światłowodowe to stosunkowo nowe rozwiązanie rewolucjonizujące rynek telekomunikacyjny. Kable praktycznie w sposób nieograniczony dają możliwość stabilnego i niczym niezakłóconego transferu sygnału o prędkości dochodzącej nawet do 3Tb/s.


Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Zakłady Kablowe BITNER poszerzyły asortyment produkowanych kabli i przewodów o grupę kabli światłowodowych BiTfiber, których specjalne konstrukcje odpowiadają wysokim wymaganiom norm i certyfikatów.


Rodzaje kabli światłowodowych BiTfiber:


1. Kable zewnątrzbudynkowe

Kable odporne na warunki atmosferyczne i środowiskowe. Ich budowa to luźna tuba zawierająca ośrodek z włókien szklanych, wypełniona żelem przeciwwilgociowym. Kable można stosować w kanalizacji wtórnej, są to kable wdmuchiwane lub napowietrznie – kable samonośne. Do kabli z tej grupy można zaliczyć:

2. Kable wewnątrzbudynkowe

Kable do zastosowania wewnątrz budynku, zbudowane z jednowłóknowej tuby ścisłej lub półścisłej. Kable wewnątrzbudynkowe posiadają powłoki samogasnące oraz charakteryzują się niską emisją szkodliwych gazów w razie pożaru. Do kabli tych można zaliczyć:


  • BiTfiber W-NOTKSd (simplex)


  • BiTfiber W-NOTKSd (duplex)


  • BiTfiber W-NOTKSd (minibreakout)


3. Kable światłowodowe uniwersalne

To kable mające zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Kable charakteryzuje duża odporność na warunki atmosferyczne i na rozprzestrzenianie się ognia. Optymalne do przyłączy abonenckich – umożliwiają szybkie podłączenie abonenta do sieci.


Poniżej wykaz kabli światłowodowych uniwersalnych:

4. Kable światłowodowe specjalne

Kable przeznaczone do fachowych zastosowań, np. w przemyśle górniczym, kanalizacjach ściekowych, połączenia urządzeń mobilnych. Przykłady takich kabli to:

Oznaczenie kabli światłowodowych

Na optymalny dobór kabli światłowodowych z szerokiej oferty firmy BITNER wpływ będzie miała z pewnością znajomość ich oznaczeń.


W obszarze zastosowania symbole mają następujące znaczenie:


Z – Kable zewnętrzne,


ZKS – Kable zewnętrzne kanałowe,


W – Kable wewnętrzne,


ZW – Kable zewnętrzno-wewnętrzne,


S – Kable zewnętrzne, samonośne.


W obszarze rodzaju materiału powłoki zewnętrznej symbole mają następujące znaczenie:


X – Polietylen,


Y – Polwinit,


Q – Poliuretan,


V – Poliamid,


Yn – Polwinit nierozprzestrzeniający płomienia,


N – Tworzywo LSOH – bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,


(XV) – Powłoka dwuwarstwowa (polietylen + poliamid),


(NV) – Powłoka dwuwarstwowa (LSOH + poliamid).


W obszarze rodzaju materiału powłoki wewnętrznej symbole mają następujące znaczenie:


X – Polietylen,


Y – Polwinit,


Q – Poliuretan,


V – Poliamid,


Yn – Polwinit nierozprzestrzeniający płomienia,


N – Tworzywo LSOH – bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia.


W obszarze oznaczenia kabla optotelekomunikacyjnego symbole mają następujące znaczenie:


OTK – Kabel optotelekomunikacyjny,


OTKG – Kabel optotelekomunikacyjny górniczy.


W obszarze rodzaju ośrodka symbole mają następujące znaczenie:


ts – Tubowy z uszczelnieniem suchym,


tc – Tuba centralna,


tm – Mikrotuba,


S – Ścisła lub półścisła tuba.


W obszarze własności dielektrycznych symbol oznacza:


d – Oznaczenie kabla całkowicie dielektrycznego (brak litery „d” w nazwie kabla oznacza, że zawiera metalowe elementy takie jak: linka nośna, zapora przeciwwilgociowa lub pancerz stalowy).


W obszarze dodatkowego wzmocnienia dielektrycznego kabla symbole mają następujące znaczenie:


D – Dodatkowe wzmocnienie dielektryczne kabla,


Db – Opcjonalnie można stosować wzmocnienie z przędzy szklanej stanowiące jednocześnie zabezpieczenie antygryzoniowe.


W obszarze rodzaju pancerza symbol oznacza:


Fo – Pancerz z drutów stalowych okrągłych


FtZn – Pancerz z taśm stalowych ocynkowanych


W obszarze oznaczenia kabla płaskiego symbol oznacza:


p – Oznaczenie kabla płaskiego


W obszarze liczby i rodzaju włókien w kablu symbole mają następujące znaczenie:


Np. 36J2D lub 36J(G652D) – 36 włókien jednomodowych zgodnych z kategorią ITU-T G652D


12G62,5 – 12 włókien wielomodowych o średnicy rdzenia 62,5μm klasy OM1


12G50(OM2) – 12 włókien wielomodowych o średnicy rdzenia 50μm klasy OM2.


W obszarze konfiguracji ośrodka kabla symbol oznacza:


Np. (3x12) – Ułożenie włókien w kablu – tutaj 3 tuby po 12 włókien.


Pełna informacja o włóknach przykładowo 36J2D(3x12) lub 36J2D(6x6).

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą!