Artykuły

Kable do Internetu jakie? Rodzaje kabli sieciowych.

Kable internetowe


Kabel do internetu, stanowi  rodzaj kabla sygnałowego i służy do przesyłania informacji, danych w postaci cyfrowej. Kabel internetowy zbudowany jest z czterech par skręconych ze sobą przewodów miedzianych. W celu zmniejszenia wzajemnych zakłóceń, każda z tych par posiada inną długość skręcenia. 

Jaki kabel do internetu wybrać?


Kabel internetowy występuje w wielu wariantach, każdy z nich posiada inne parametry techniczne charakterystyczne dla danego przewodu i przeznaczone do różnorodnych zastosowań. Podstawowe warianty kabli sieciowych to:
 • UTP - kabel nieekranowany tworzący symetryczną linię. Zbudowany jest w postaci skręconych ze sobą par przewodów i występuje w różnych kategoriach umożliwiających transmisję danych w różnych prędkościach. Posiada zastosowanie w połączeniach informatycznych
 • STP – kabel ekranowany w postaci skrętki posiadający uziemienie i oplot;
 • FTP – kabel foliowany w postaci skrętki posiadającej ekran foliowy z uziemieniem. Stosowany 
w sieciach komputerowych szczególnie narażonych na zakłócenia elektromagnetyczne;

Kable sieciowe internetowe posiadają dodatkowe zabezpieczenia ekranowe i foliowe, występują w wielu wersjach:

 • F/FTP – charakteryzuje się tym, że każdą parę przewodów pokrywa oddzielna folia, a ponadto wszystkie przewody posiadają wspólną warstwę foliowego ekranu;
 • U/FTP – dobnie jak poprzednio każda para przewodów posiada ekran z folii;
 • S/FTP – oprócz foliowania każdej pary przewodów dodatkowo wszystkie przewody posiadają wspólny ekran z folii i siatki.
Według normy ISO/IEC wyodrębniającej rodzaj zewnętrznego i wewnętrznego ekranowania w oznakowaniu kabli człon przed ukośnikiem odnosi się do zewnętrznej jego części, a po do wewnętrznej.
Najczęściej stosowanym jest standardowy kabel UTP. Natomiast skrętkę ekranową stosuje się w warunkach narażenia kabla na oddziaływanie szkodliwego pola elektromagnetycznego.

W okablowaniu ekranowym wszystkie stosowane elementy mają specjalne złącza do połączenia ekranu
z przewodów FTP. W kablach typu STP lub FTP występuje dodatkowa żyła posiadająca galwaniczne połączenie z ekranem. Każdy ekran powinien być połączony do uziemienia, w przeciwnym razie jego brak spowoduje, że kabel STP lub FTP posiadał będzie gorsze właściwości niż kabel UTP w sieci tej samej klasy.
Ze względu na rodzaj zakończenia kabla wyróżnia się następujące typy kabli do Internetu:
 • typ A - przewody w kablu są ułożone parami (biało-zielony, zielony, biało-pomarańczowy, niebieski, biało-niebieski, pomarańczowy, biało-brązowy, brązowy);
 • typ B - przewody w kablu są ułożone parami (biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-brązowy, brązowy).
               
   Rodzaj zastosowanych końcówek dzieli je na:
    • kabel sieciowy prosty – gdzie na dwóch końcach kabla są jednakowe końcówki typu A lub B; 
    • kabel sieciowy crossowany – gdzie na dwóch końcach kabla są dwie różne końcówki (z jednej strony typu A, a z drugiej strony typu B).
Do podłączenia komputera do Internetu lub do sieci lokalnej służy kabel sieciowy LAN. Odpowiednio dobrane parametry będą determinowały jakość połączenia internetowego i prędkość przesyłu danych.
Poniżej przykłady polecanych kabli teleinformatycznych polskich producentów do zastosowań w różnych uwarunkowaniach
 • BiTLAN U/UTP cat. 5e 200MHz – do układania wewnątrz budynków, do pracy w sieciach komputerowych, w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 200 MHz;
 • BiTLAN F/UTPf cat.6 outdoor 350 MHz - do ułożenia na zewnątrz budynków, w kanałach kablowych lub bezpośrednio w ziemi, do pracy w sieciach komputerowych, w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości 350MHz o przepustowości binarnej powyżej 1Gb/s. Posiadają ekran chroniący przed wilgocią i wpływem zewnętrznych pól elektromagnetycznych;
 • BiTLAN F/UTP PATCHCORD cat.5e 200 MHz -  do łączenia komputerów z gniazdami telekomunikacyjnymi oraz innych urządzeń zarówno aktywnych (routerów, przełączników),                 jak i pasywnych (koncentratorów paneli krosowych) lokalnej sieci komputerowej LAN, do pracy           w sieciach komputerowych, w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 200 MHz            o przepustowości binarnej do 1 Gb/s.
 • LAN-BIT - do pracy w sieciach teleinformatycznych o widmie częstotliwości sygnału do 10 MHz.
Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą!