Kontakt z firmą

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowyWyrażam zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych moich danych osobowych przez Zakłady Kablowe BITNER

Kontakt z centralą

Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.*

bitner@bitner.com.pl

30-009 Kraków,
ul. Józefa Friedleina 3/3

+48 12 389 40 24

+48 12 378 37 92

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
KRS 0000653658
NIP: 6372159473
REGON: 121163910
Kapitał zakładowy: 63.807.588 PLN

*Uwaga: Biurowce, zakład produkcyjny oraz magazyny firmy znajdują się w Trzyciążu pod adresem 32-353 Trzyciąż 165. Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na ten adres.

Kategorie

Pełnomocnik ds. ISO

Małgorzata Niedzielska
tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 150
email:
Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą!