Kontakt z firmą

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowyWyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od ZAKŁADY KABLOWE BITNER sp. z o.o. („Spółka”) na podany adres e-mail [zobacz]

Jeżeli chcesz wyrazić zgodę na to aby Twoje dane osobowe (adres e-mail i inne podane przez Ciebie dane) były wykorzystywane przez Spółkę do wysyłki maili z informacją handlową: zaznacz checkbox i naciśnij „wyślij wiadomość”. Pamiętaj: wyrażenie zgody jest dobrowolne, w szczególności nie jest to warunek przesłania i otrzymania informacji poprzez formularz kontaktowy.

Kontakt z centralą

Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.*

bitner@bitner.com.pl

30-009 Kraków,
ul. Józefa Friedleina 3/3

+48 12 389 40 24

+48 12 378 37 92

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
KRS 0000653658
NIP: 6372159473
REGON: 121163910
Kapitał zakładowy: 63.807.588 PLN

*Uwaga: Biurowce, zakład produkcyjny oraz magazyny firmy znajdują się w Trzyciążu pod adresem 32-353 Trzyciąż 165. Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na ten adres.

Kategorie

Zarząd i Dyrekcja

Prezes Zarządu

Czytaj więcej

Prokurent

Czytaj więcej

Główny Księgowy

Czytaj więcej

Dyrektor ds. Handlu i Marketingu

Czytaj więcej

Dyrektor ds. Eksportu

Czytaj więcej

Dyrektor ds. Rozwoju i Jakości

Czytaj więcej

p.o. Dyrektora ds. Logistyki, Zakupów i Ochrony Środowiska

Czytaj więcej

Dyrektor ds. Produkcji

Czytaj więcej

Dyrektor ds. Inwestycji, Dozoru Technicznego i Bezpieczeństwa Zakładu

Czytaj więcej

Główny Technolog

Czytaj więcej

Główny Specjalista ds. Planowania Produkcji

Czytaj więcej

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Józef Mazur
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 150
email:

Sekretariat

Małgorzata Chmielewska-Synowska
tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 150
email:

Dyrektor Generalny

Jerzy Martowski
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 150
email:

Sekretariat

Małgorzata Chmielewska-Synowska
tel.: 12/389 40 24 w. 150
email:

Prokurent

Prokurent

Artur Szarkowski
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 150
email:

Sekretariat

Małgorzata Chmielewska-Synowska
tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 150
email:

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Marzena Frąs
tel.: 12/389 40 24 w. 158
email:

Zastępca Głównego Księgowego

Ewa Sudoł
tel.: 12/389 40 24 w.150
email:

Dyrektor ds. Handlu i Marketingu

Dyrektor ds. Handlu i Marketingu

Sławomir Mirek
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 150
email:

Zastępca Dyrektora ds. Handlu i Marketingu

Marek Wątor
tel.: 509 299 309
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 154
email:

Zastępca Dyrektora ds. Handlu i Marketingu

Grzegorz Gałek
tel.: 502 436 373
email:

Dyrektor ds. Eksportu

Dyrektor ds. Eksportu

Magdalena Kulig-Grzesiak
tel.: +48 508 031 102
tel. stacjonarny: 12 389 40 24 w. 398
email:

Zastępca Dyrektora Eksportu ds. Rynków Wschodnich

Aleksander Sokalskyy
tel.: +48 500 223 240
tel. stacjonarny: 12 389 40 24 w. 396
email:

Zastępca Dyrektora Eksportu ds. Rynków Zachodnich

Józefina Kwaczyńska
tel.: +48 519 647 061
tel. stacjonarny: 12 389 40 24 w. 395
email:

Dyrektor ds. Rozwoju i Jakości

Dyrektor ds. Rozwoju i Jakości

Ireneusz Sosnowski
tel.: 12/389 40 24 w.156
email:

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Jakości

Karolina Kyć
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 w.166
email:

p.o. Dyrektora ds. Logistyki, Zakupów i Ochrony Środowiska

p.o. Dyrektora ds. Logistyki, Zakupów i Ochrony Środowiska

Grzegorz Gajowiec
tel.: 502 436 370
tel. stacjonarny: 12/ 389 40 24 wew. 105
email:

Dyrektor ds. Produkcji

Dyrektor ds. Produkcji

Marcin Dąbrowski
tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 179
email:

Dyrektor ds. Inwestycji, Dozoru Technicznego i Bezpieczeństwa Zakładu

Dyrektor ds. Inwestycji i Utrzymania Ruchu

Janusz Nawrocki
tel.: 502 43 63 75
tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 357
email:

Główny Technolog

Głowny Technolog

Karolina Kyć
tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 166
email:

Zastępca Głównego Technologa

Marcin Mastela
tel. stacjonarny: 12/389 40 24 w. 163
email:

Główny Specjalista ds. Planowania Produkcji

Główny Specjalista ds. Planowania Produkcji

Sławomir Kloc
tel.: 502 436 360
email:
Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą!