Katalog

Rezultat wyszukiwania
Nazwa Rodzaj Kabla Opis
BiT 1000® FR Giętkie kable sterownicze i zasilające, uniepalnione, 0,6/1 kV Kabel przeznaczony do połączeń w obwodach sterowania i sygnalizacji, jako kabelzasilający do odbiorników ruchomych i przenośnych oraz w miejscach narażonych nadrgania. Konstrukcja kabla i zastosowane materiały zapewniają dużą giętkość oraz łatwymontaż. Kabel BiT 1000® FR jest [...]
BiT 1000® C FR Uniepalnione, ekranowane kable sterownicze i zasilające 0,6/1 kV Kabel przeznaczony do wykonywania połączeń w obwodach sterowania i sygnalizacjioraz do stosowania jako kabel zasilający do odbiorników ruchomych i przenośnych równieżw miejscach narażonych na drgania. Konstrukcja kabla i zastosowane materiały zapewniajądużą giętkość oraz łatwy [...]
BiT 1000® CY FR Giętkie, ekranowane kable sterownicze i zasilające, 0,6/1 kV Kabel przeznaczony do wykonywania połączeń w obwodach sterowania i sygnalizacji, jakokabel zasilający do odbiorników ruchomych i przenośnych oraz w miejscach narażonych nadrgania. Konstrukcja kabla i zastosowane materiały zapewniają dużą giętkość oraz łatwymontaż. Kabel BiT 1000®CY [...]
BiT 1000® (St) FR Uniepalnione, ekranowane giętkie kable sterownicze, 0,6/1 kV Kabel przeznaczony do wykonywania połączeń w obwodach sterowania i sygnalizacjirównież w miejscach narażonych na drgania. Konstrukcja kabla i zastosowane materiałyzapewniają dużą giętkość oraz łatwy montaż. Kabel BiT 1000® (St) FR jest przeznaczony dopracy w pomieszczeniach suchych [...]
BiT 1000® 2(St) FR Uniepalnione, podwójnie ekranowane giętkie kable sterownicze, 0,6/1 kV Kabel przeznaczony do wykonywania połączeń w obwodach sterowania i sygnalizacji. Jegokonstrukcja i zastosowane materiały zapewniają dużą giętkość oraz łatwy montaż. Kabelprzeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, do stosowaniazewnętrznego oraz do układania [...]
BiT 1000® OR Uniepalnione i olejoodporne, giętkie kable sterownicze i zasilające 0,6/1 kV Giętkie, uniepalnione i olejoodporne kable sterownicze i zasilające, przeznaczonedo pracy w obwodach sterowania, a także do zasilania w energię elektryczną urządzeńruchomych i przenośnych. Przeznaczone przede wszystkim do instalacji w obiektachprzemysłowych o podwyższonych wymaganiach [...]
BiT 1000® C OR Uniepalnione i olejoodporne, ekranowane kable sterownicze i zasilające 0,6/1 kV Giętkie, uniepalnione i olejoodporne, ekranowane kable sterownicze przeznaczone do pracyurządzeniach kontrolnych, zabezpieczających oraz do obwodów sterowania. Przeznaczoneprzede wszystkim do instalacji w obiektach przemysłowych o podwyższonych wymaganiachprzeciwpożarowych oraz w miejscach [...]
BiT 1000® CY OR Uniepalnione i olejoodporne, giętkie, ekranowane kable sterownicze i zasilające, 0,6/1 kV Giętkie, uniepalnione i olejoodporne ekranowane kable sterownicze przeznaczone dopracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczających oraz do obwodówsterowania lub jako kable zasilające. Przeznaczone przede wszystkim do instalacjiw obiektach przemysłowych o podwyższonych [...]
BiT 1000® (St) OR Uniepalnione i olejoodoprne, ekranowane giętkie kable sterownicze 0,6/1 kV Giętkie, uniepalnione i olejoodporne, ekranowane kable sterownicze przeznaczone dopracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczających oraz do obwodówsterowania. Przeznaczone przede wszystkim do instalacji w obiektach przemysłowycho podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych [...]
BiT 1000® 2(St) OR Uniepalnione i olejoodporne, podwójnie ekranowane giętkie kable sterownicze, 0,6/1 kV Ekranowane kable przeznaczone do wykonywania połączeń w obwodach sterowania. Giętkakonstrukcja zapewnia dużą elastyczność oraz ułatwia montaż. Kabel polecany do pracy,w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz do zastosowań zewnętrznych - kabel jestodporny na UV i warunki [...]
BiT 1000®H Bezhalogenowe kable sterownicze i zasilające, 0,6/1 kV Bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający,  przeznaczony do pracy w pomieszczeniachsuchych i wilgotnych, do stosowania zewnętrznego oraz do układania bezpośredniow ziemi. Kabel szczególnie nadaje się do stosowania w instalacjach zagrożonych pożarem,ponieważ ogranicza [...]
BiT 1000® CH Ekranowane, bezhalogenowe giętkie kable sterownicze i zasilające, 0,6/1 kV Kabel BiT 1000® CH służy do wykonywania połączeń w obwodach sterowania i sygnalizacji,jako kabel zasilający do odbiorników ruchomych i przenośnikowych. Kabel BiT 1000® CH jestprzeznaczony do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na zewnątrz, jest odpornyna UV i warunki [...]
BiT 1000® HCH Giętkie, bezhalogenowe, ekranowane kable sterownicze i zasilające, 0,6/1 kV Kabel BiT 1000® HCH służy do wykonywania połączeń w obwodach sterowaniai sygnalizacji, jako kabel zasilający do odbiorników ruchomych i przenośnikowych.Kabel BiT 1000® HCH jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnychna zewnątrz, jest odporny na UV i warunki [...]
BiT 1000® (St)H Ekranowane, bezhalogenowe, giętkie kable sterownicze, 0,6/1 kV Ekranowane, bezhalogenowe kable przeznaczone do wykonywania połączeń w obwodachsterowania. Giętka konstrukcja zapewnia dużą elastyczność oraz ułatwia montaż,umożliwia zastosowanie jako kabel zasilający do odbiorników ruchomych i przenośnych.Kabel polecany do pracy, w pomieszczeniach [...]
BiT 1000® 2(St)H Bezhalogenowe, podwójnie ekranowane giętkie kable sterownicze, 0,6/1 kV Ekranowane, bezhalogenowe kable przeznaczone do wykonywania połączeń w obwodachsterowania. Giętka konstrukcja zapewnia dużą elastyczność oraz ułatwia montaż. Kabelpolecany do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz do zastosowańzewnętrznych. Kabel jest odporny na UV i warunki [...]
BiTflex® 1000 R-J Przewód wielożyłowy o powłoce gumowej do wielokrotnego zwijania, bębnowy, 0,6/1 kV Przewody przeznaczone do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych w warunkachwystępowania naprężeń mechanicznych, przy częstym odwijaniu i zwijaniu. Szczególniepolecany do zasilania urządzeń dźwigowych, przenośników i urządzeń [...]
BiT LGs Jednożyłowe przewody o izolacji silikonowej, odporne na wysoką i niską temperaturę, 0,6/1 kV Jednożyłowe, giętkie przewody o izolacji silikonowej przeznaczone do pracy w szerokimzakresie temperatury, zarówno w bardzo niskiej jak i bardzo wysokiej temperaturzeotoczenia. Przeznaczone do pracy w przemyśle hutniczym, lotniczym, okrętowym,maszynowym oraz elektrowniach, [...]
BiT GsLGs Wielożyłowe kable o izolacji silikonowej, odporne na wysoką i niską temperaturę, 0,6/1kV Wielożyłowe, giętkie przewody o izolacji silikonowej przeznaczone do pracy w szerokimzakresie temperatury; zarówno w bardzo niskiej jak i bardzo wysokiej temperaturzeotoczenia. Przeznaczone do pracy w przemyśle hutniczym, lotniczym, okrętowym,maszynowym oraz elektrowniach, [...]
XzKSLXUY, XzKSLXUYżo Kable sygnalizacyjne pancerzone drutami stalowymi, 0,6/1kV Kable sygnalizacyjne przeznaczone do pracy w elektroenergetycznych urządzeniachkontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, monitoringu linii ułożonych w ziemi,a także do zasilania w energię elektryczną odbiorników małej mocy. Mogą być stosowanedo układania na stałe i do połączeń [...]
BiT YKSY Kabel sygnalizacyjny, 0,6/1kV Kable przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych,zabezpieczających, do obwodów sterowania, a także do zasilania w energię elektryczną.Kable nadają się do instalowania na stałe, do układania bezpośrednio w ziemi orazw kanałach kablowych i na konstrukcjach (estakady) [...]
BiT YnKSY Uniepalnione kable sygnalizacyjne, 0,6/1kV Kable przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych,zabezpieczających, do obwodów sterowania, a także do zasilania w energię elektryczną.Kable nadają się do instalowania na stałe, do układania bezpośrednio w ziemi orazw kanałach kablowych i na konstrukcjach (estakady) [...]
BiT YKSXS Kable sygnalizacyjne o izolacji XLPE, 0,6/1kV Kable sygnalizacyjny o obniżonej pojemności i zwiększonej temperaturze pracy żył,przeznaczony do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczających,do obwodów sterowania, a także do zasilania w energię elektryczną. Kable nadają siędo instalowania na stałe, do [...]
BiT YnKSXS Uniepalniony kabel sygnalizacyjny o izolacji XLPE Kable przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych,zabezpieczających, do obwodów sterowania, a także do zasilania w energię elektryczną.Nadają się do instalowania na stałe, do układania bezpośrednio w ziemi orazw kanałach kablowych i na konstrukcjach (estakady) w [...]
BiT YKSYektmy Kable sygnalizacyjne ekranowane taśmą miedzianą, 0,6/1kV Ekranowane kable przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych,zabezpieczających, do obwodów sterowania, a także do zasilania w energię elektryczną.Kable nadają się do instalowania na stałe, do układania na zewnątrz, bezpośrednio w ziemioraz w kanałach kablowych, [...]
BiT YKSXSektmy Kable sygnalizacyjne ekranowane taśmą miedzianą, 0,6/1kV Ekranowane kable sygnalizacyjne o obniżonej pojemności przeznaczone do pracyw energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczających, do obwodów sterowaniaa także do zasilania w energię elektryczną. Kable nadają się do instalowania na stałe,na zewnątrz, do układania bezpośrednio w [...]
BiT YKSYFtZny Kable sygnalizacyjne pancerzone taśmą stalową, 0,6/1kV Pancerzone kable sygnalizacyjne przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniachkontrolnych, zabezpieczających, do obwodów sterowania,a także do zasilania w energięelektryczną. Kable nadają się do instalowania na stałe, do układania bezpośrednio w ziemioraz w kanałach kablowych i na [...]
BiT YKSYFoy Kable sygnalizacyjne pancerzone drutami stalowymi okrągłymi, 0,6/1kV Pancerzone kable sygnalizacyjne przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniachkontrolnych, zabezpieczających, do obwodów sterowania, a także do zasilania w energięelektryczną. Kable nadają się do instalowania na stałe, do układania bezpośrednio w ziemioraz w kanałach kablowych i na [...]
BiT XnKSXS Uniepalniony kabel sygnalizacyjny o izolacji XLPE, bezhalogenowy Kable przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych,zabezpieczających, do obwodów sterowania, a także do zasilania w energię elektryczną.Kable nadają się do instalowania na stałe w urządzeniach przemysłowych, w liniachprodukcyjnych, i innych urządzeniach pracujących w [...]
BiT 1000® Power Giętkie kable zasilające, 0,6/1 kV Kable przeznaczone do zasilania urządzeń elektrycznych oraz do pracy w siecienergetycznej niskiego napięcia. Giętka konstrukcja ułatwia montaż, umożliwiazastosowanie jako kabli zasilających do odbiorników ruchomych i przenośnych. Kablepolecane do pracy w pomieszczeniach suchych i [...]
BiT CP (Nowość) Specjalny kabel do ochrony katodowej 0,6/1 kV Kabel jest przeznaczony do pracy w układach ochrony katodowej rurociągów, gazociągów,orurowań odwiertów studni głębinowych, kolektorów ściekowych, oczyszczalni ściekówi innych obiektów. Powłoka zewnętrzna odporna na UV. Kabel może pracowaćw instalacjach zewnętrznych oraz [...]
BiT 1000® solar Przewody jednożyłowe giętkie, do instalacji fotowoltaicznych, 0,6/1kV Przewody BiT 1000® solar są przeznaczone do wykonywania połączeń pomiędzy modułami fotowoltaicznymi i pomiędzy ciągami modułów, a także jako przewody łączące zespoły modułów z inwerterem (falownikiem). Dzięki wysokiej wytrzymałości środowiskowej nadają się do okablowania [...]
BiTpetro (N)YYÖ-J, kabel energetyczny i sygnalizacyjny olejoodporny i benzynoodporny 0,6/1 kV Kable przeznaczone do układania na stacjach benzynowych i rafineriach oraz wszędziegdzie wymagana jest odporność na oleje i paliwa. Do instalowania na stałe w instalacjachwnętrzowych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, w instalacjach zewnętrznych orazbezpośrednio w ziemi, w miejscach [...]
IB-BiT 1000® Giętkie kable sterownicze do obwodów iskrobezpiecznych, 0,6/1kV Giętkie kable sterownicze i zasilające, przeznaczone do pracy w obwodachiskrobezpiecznych. Nadają się do instalowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.Materiały izolacyjne oraz konstrukcja żył zastosowane w kablu IB- BIT 1000® pozwalająna łatwe i szybkie wykonanie połączeń i [...]
IB-BiT 1000® C Giętkie kable sterownicze do obwodów iskrobezpiecznych, ekranowane, 0,6/1kV Giętkie kable sterownicze i zasilające, przeznaczone do pracy w obwodachiskrobezpiecznych. Nadają się do instalowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.Wspólny ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych zapewnia bardzo dobrą ochronęprzed zewnętrznym polem elektromagnetycznym [...]
BiTservo® 2YSLCY-J Giętkie kable przyłączeniowe silników do przetwornic częstotliwości, 0,6/1kV Kable o specjalnej konstrukcji służą do zasilania silników z przemienników częstotliwościzachowując pełną kompatybilność elektromagnetyczną EMC. Izolacja z polietylenu PEzapewnia niską pojemność kabli w stosunku do kabli o izolacji PVC. Kable nadają się doinstalowania na stałe [...]
BiTservo® 2XSLCY-J Giętkie kable przyłączeniowe silników do przetwornic częstotliwości, o podwyższonej obciążalności, 0,6/1kV Kable o specjalnej konstrukcji służą do zasilania silników z przemienników częstotliwościzachowując pełną kompatybilność elektromagnetyczną. Izolacja z polietylenuusieciowanego XLPE zwiększa obciążalność prądową zachowując niską pojemność kabliw stosunku do kabli o izolacji [...]
BiTservo® 3GSEGCY 3,6/6kV Kabel średniego napięcia do połączenia przekształtnik - silnik Kable BiTservo 3GSEGCY 3,6/6kV są przeznaczone do wykonania połączeń pomiędzyprzekształtnikami i silnikami średniego napięcia. Mogą być układane wewnątrz budynków,w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, również na zewnątrz (odporność na UV i warunkiatmosferyczne) oraz [...]
BiTservo® 3GSEGCH 3,6/6kV (Nowość) Bezhalogenowy kabel średniego napięcia do połączenia przekształtnik - silnik Kable BiTservo 3GSEGCH 3,6/6kV są przeznaczone do wykonania połączeń pomiędzyprzekształtnikami i silnikami średniego napięcia. Mogą być układane wewnątrz budynków,w pomieszczeniach suchych i [...]
BiTservo® MV6 Kabel średniego napięcia do zasilania przekształtnikowego o izolacji i powłoce gumowej Do instalowania w sieciach energetycznych oraz zasilania silników dużej mocy zapośrednictwem przekształtników częstotliwości średniego [...]
BiTservo® MV10 Kabel średniego napięcia do zasilania przekształtnikowego o izolacji i powłoce gumowej Do instalowania w sieciach energetycznych oraz zasilania silników dużej mocy zapośrednictwem przekształtników częstotliwości [...]
(N)HXH FE180/E30 CERAMIC Ognioodporny, bezhalogenowy kabel energetyczny Kable elektroenergetyczne ognioodporne posiadają klasęzachowania funkcji E30, co odpowiada 30-to minutowemuzapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru.Przeznaczone są do zasilania odbiorów w budynkach i obiektacho podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze względuna [...]
(N)HXH FE180/E90 CERAMIC Ognioodporny, bezhalogenowy kabel energetyczny Kable elektroenergetyczne ognioodporne posiadają klasę zachowania funkcji E90, co odpowiada 90-cio minutowemu zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru. Przeznaczone są do zasilania odbiorów w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze względu na [...]
(N)HXCH FE180/E30 CERAMIC Ognioodporny, bezhalogenowy kabel energetyczny z żyłą koncentryczną Kable elektroenergetyczne ognioodporne posiadają klasę zachowania funkcji E30, co odpowiada 30-to minutowemu zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru. Przeznaczone są do zasilania odbiorów w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze względu na [...]
(N)HXCH FE180/E90 CERAMIC Ognioodporny, bezhalogenowy kabel energetyczny z żyłą koncentryczną Kable elektroenergetyczne ognioodporne posiadają klasęzachowania funkcji E90, co odpowiada 90-cio minutowemuzapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru.Przeznaczone są do zasilania odbiorów w budynkach i obiektacho podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze względuna [...]
NHXH FE180/E90 MICA Ognioodporny, bezhalogenowy kabel energetyczny Kable elektroenergetyczne ognioodporne posiadają klasęzachowania funkcji E90, co odpowiada 90-cio minutowemuzapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru.Przeznaczone są do zasilania odbiorów w budynkach i obiektacho podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze względuna [...]
NHXCH FE180/E90 MICA Ognioodporny, bezhalogenowy kabel energetyczny z żyłą koncentryczną Kable elektroenergetyczne ognioodporne posiadają klasęzachowania funkcji E90, co odpowiada 90-cio minutowemuzapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru.Przeznaczone są do zasilania odbiorów w budynkach i obiektacho podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze względuna [...]
BiTflame® 1000 FE180/E90 Ognioodporne, bezhalogenowe, kable zasilające i sygnalizacyjne, 0,6/1 kV Kable ognioodporne posiadające klasę zachowania funkcji E90, co odpowiada 90-cio minutowemu zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru. Przeznaczone są do zasilania odbiorów w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych (wieżowce, szpitale, centra [...]
BiTflame® 1000C FE180/E90 (Nowość) Ognioodporne, bezhalogenowe, kable zasilające i sygnalizacyjne, 0,6/1 kV Kable ognioodporne posiadające klasę zachowania funkcji E90, co odpowiada 90-cio minutowemu zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru. Przeznaczone są do zasilania odbiorów w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych (wieżowce, szpitale, centra [...]
BiT HDHX, BiT HDHXżo Bezhalogenowy kabel instalacyjny 450/750V Bezhalogenowe kable zasilające i sterownicze (sygnalizacyjne)do instalacji w obiektach, gdzie życie ludzkie lub dobra materialnemuszą być chronione na wypadek wystąpienia pożaru (hotele,szpitale, szkoły, lotniska, stacje metra, stacje kolejowe, instalacjeprzemysłowe). Kable są przeznaczone [...]
N2XH-J,-O Bezhalogenowy kabel energetyczny i sterowniczy 0,6/1kV Bezhalogenowe kable zasilające i sterownicze (sygnalizacyjne) do instalacji w obiektach, gdzie życie ludzkie lub dobra materialne muszą być chronione na wypadek wystąpienia pożaru (hotele, szpitale, szkoły, lotniska, stacje metra, stacje kolejowe, instalacje przemysłowe). Kable są [...]
N2XCH Bezhalogenowy kabel energetyczny i sterowniczy z żyłą koncentryczną 0,6/1kV Bezhalogenowe kable zasilające i sterownicze (sygnalizacyjne)do instalacji w obiektach gdzie życie ludzkie lub dobra materialnemusza być chronione na wypadek wystąpienia pożaru (hotele,szpitale, szkoły, lotniska, stacje metra, stacje kolejowe, instalacjeprzemysłowe). Kable są przeznaczone [...]
YnKY, YnKYżo Elektroenergetyczny kabel o powłoce PVC uniepalnionej Kable elektroenergetyczne przeznaczone są do zasilania odbiorników niskiego napięcia w energię elektryczną. Wykorzystywane są do układania na stałe wewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio w ziemi, w kanałach kablowych, na konstrukcjach, w miejscach o małym narażeniu na uszkodzenia [...]
YnKXS, YnKXSżo Elektroenergetyczny kabel o izolacji XLPE i uniepalnionej powłoce PVC Kable elektroenergetyczne przeznaczone są do zasilaniaodbiorników niskiego napięcia w energię elektryczną.Wykorzystywane są do układania na stałe wewnątrz pomieszczeńi na zewnątrz, bezpośrednio w ziemi, w kanałach kablowych,na konstrukcjach, w miejscach o małym narażeniu na [...]
XnKXS, XnKXSżo Elektroenergetyczny kabel o izolacji XLPE i uniepalnionej powłoce PE, bezhalogenowy Kable elektroenergetyczne przeznaczone są do zasilaniaodbiorników niskiego napięcia w energię elektryczną.Wykorzystywane są do układania na stałe w suchych i wilgotnychpomieszczeniach oraz na zewnątrz, bezpośrednio w ziemi,w kanałach kablowych, na konstrukcjach.Kable te mają [...]
BiTservo® FS FE180/E90 (Nowość) Ognioodporne, bezhalogenowe, giętkie kable przyłączeniowe silników do przetwornic częstotliwości, 0,6/1 kV 1) Kable o specjalnej konstrukcji, stosowane do zasilania silników z przemienników częstotliwości przy zachowaniu pełnej kompatybilności elektromagnetycznej. Specjalna usieciowana mieszanka izolacyjna zapewnia niską pojemność kabla w porównaniu z kablami o izolacji PVC. Kable nadają się [...]