Katalog

Rezultat wyszukiwania
Nazwa Rodzaj Kabla Opis
BiT LiHH Bezhalogenowe kable sterownicze giętkie, żyły kolorowe, 300/300V Kable przeznaczone do obwodów sterowania i sygnalizacji w aplikacjach przemysłowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki. Do instalowania na stałe oraz do urządzeń ruchomych i [...]
BiT LiHCH Ekranowane, bezhalogenowe kable sterownicze giętkie, żyły kolorowe, 300/300V Kable przeznaczone do obwodów sterowania i sygnalizacji w aplikacjach przemysłowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki. Do instalowania na stałe oraz do urządzeń ruchomych i [...]
BiT 500® H Giętkie, bezhalogenowe kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500V Giętkie kable sterownicze i zasilające o bardzo wysokiej odporności ogniowej, przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczających oraz do obwodów sterowania, a także do zasilania w energię elektryczną odbiorników małej mocy, urządzeń ruchomych i [...]
BiT 1000®H Bezhalogenowe kable sterownicze i zasilające, 0,6/1 kV Bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający,  przeznaczony do pracy w pomieszczeniachsuchych i wilgotnych, do stosowania zewnętrznego oraz do układania bezpośredniow ziemi. Kabel szczególnie nadaje się do stosowania w instalacjach zagrożonych pożarem,ponieważ ogranicza [...]
BiT 1000® CH Ekranowane, bezhalogenowe giętkie kable sterownicze i zasilające, 0,6/1 kV Kabel BiT 1000® CH służy do wykonywania połączeń w obwodach sterowania i sygnalizacji,jako kabel zasilający do odbiorników ruchomych i przenośnikowych. Kabel BiT 1000® CH jestprzeznaczony do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na zewnątrz, jest odpornyna UV i warunki [...]
BiT 1000® HCH Giętkie, bezhalogenowe, ekranowane kable sterownicze i zasilające, 0,6/1 kV Kabel BiT 1000® HCH służy do wykonywania połączeń w obwodach sterowaniai sygnalizacji, jako kabel zasilający do odbiorników ruchomych i przenośnikowych.Kabel BiT 1000® HCH jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnychna zewnątrz, jest odporny na UV i warunki [...]
BiT 1000® (St)H Ekranowane, bezhalogenowe, giętkie kable sterownicze, 0,6/1 kV Ekranowane, bezhalogenowe kable przeznaczone do wykonywania połączeń w obwodachsterowania. Giętka konstrukcja zapewnia dużą elastyczność oraz ułatwia montaż,umożliwia zastosowanie jako kabel zasilający do odbiorników ruchomych i przenośnych.Kabel polecany do pracy, w pomieszczeniach [...]
BiT 1000® 2(St)H Bezhalogenowe, podwójnie ekranowane giętkie kable sterownicze, 0,6/1 kV Ekranowane, bezhalogenowe kable przeznaczone do wykonywania połączeń w obwodachsterowania. Giętka konstrukcja zapewnia dużą elastyczność oraz ułatwia montaż. Kabelpolecany do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz do zastosowańzewnętrznych. Kabel jest odporny na UV i warunki [...]
BiT YnKSY Uniepalnione kable sygnalizacyjne, 0,6/1kV Kable przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych,zabezpieczających, do obwodów sterowania, a także do zasilania w energię elektryczną.Kable nadają się do instalowania na stałe, do układania bezpośrednio w ziemi orazw kanałach kablowych i na konstrukcjach (estakady) [...]
BiT YnKSXS Uniepalniony kabel sygnalizacyjny o izolacji XLPE Kable przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych,zabezpieczających, do obwodów sterowania, a także do zasilania w energię elektryczną.Nadają się do instalowania na stałe, do układania bezpośrednio w ziemi orazw kanałach kablowych i na konstrukcjach (estakady) w [...]
BiT XnKSXS Uniepalniony kabel sygnalizacyjny o izolacji XLPE, bezhalogenowy Kable przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych,zabezpieczających, do obwodów sterowania, a także do zasilania w energię elektryczną.Kable nadają się do instalowania na stałe w urządzeniach przemysłowych, w liniachprodukcyjnych, i innych urządzeniach pracujących w [...]
YnTKSY Kable sygnalizacji pożaru do układania na stałe Specjalne kable do łączenia telefonicznych urządzeń stacyjnych i teletransmisyjnych oraztransmisji danych za pomocą sygnałów analogowych i cyfrowych w przeciwpożarowychinstalacjach sterowania i sygnalizacji. Kable są stosowane przede wszystkim jako torytransmisji i zasilania urządzeń [...]
YnTKSYekw Kable sygnalizacji pożaru do układania na stałe Specjalne kable do łączenia telefonicznych urządzeń stacyjnych i teletransmisyjnych oraztransmisji danych za pomocą sygnałów analogowych i cyfrowych w przeciwpożarowychinstalacjach sterowania i sygnalizacji. Kable są stosowane przede wszystkim jako torytransmisji i zasilania urządzeń [...]
YnTKSXekw Kable sygnalizacji pożaru do układania na stałe Specjalne kable do łączenia telefonicznych urządzeń stacyjnych i teletransmisyjnych oraztransmisji danych za pomocą sygnałów analogowych i cyfrowych w przeciwpożarowychinstalacjach sterowania i sygnalizacji. Kable są stosowane przede wszystkim jako torytransmisji i zasilania urządzeń [...]
BiT RD-H(St)H Bd Bezhalogenowe kable do transmisji danych Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w paśmie częstotliwości do 10kHz. Kable nadają się do pracy w instalacjach wnętrzowych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Można je stosować w technice MAXI-TERMIPOINT. Specjalna budowa pęczkowa ośrodka redukuje [...]
BiTLAN U/UTP cat.5e LSOH 200 MHz Kabel do sieci teleinformatycznych BiTLAN U/UTP cat. 5e LSOH przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych w którychwykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 200 MHz. Kable nadają się do transmisjidanych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o przepustowości binarnej do 1 Gb/s. Stosuje się jedo układania na stałe w tzw. [...]
BiTLAN F/UTP cat.5e LSOH 200 MHz Kabel do sieci teleinformatycznych ekranowany BiTLAN F/UTP cat. 5e przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych, w którychwykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 200 MHz o przepustowości binarnej do 1 Gb/s.Kable nadają się do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego. Posiadają dodatkowyekran wspólny i żyłę [...]
BiTLAN U/UTP cat.6 LSOH 350MHz Kabel do sieci teleinformatycznych BiTLAN U/UTP cat. 6 LSOH przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych, w którychwykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 350 MHz. Przeznaczone są do transmisjidanych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o przepustowości binarnej powyżej 1 Gb/s. Kablestosuje się do ułożenia na stałe [...]
BiTLAN F/UTP cat.6 LSOH 350MHz Kabel do sieci teleinformatycznych ekranowany BiTLAN F/UTP cat. 6 LSOH przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych, w którychwykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 350 MHz o przepustowości binarnej powyżej1Gb/s. Kable przeznaczone są do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego.Posiadają dodatkowy ekran wspólny i [...]
BiT E-BUS-H Kable do transmisji danych w sieci BUS Przewód do przenoszenia sygnałów BUS w systemach zarządzania inteligentnymbudynkiem opartych na standardach Europejskiej Magistrali Informacyjnej EIB. Sygnałypobierane z czujników instalacji (oświetlenia, temperatury, klimatyzacji, kontroli dostępui innych) zbierane są w magistralę EIB, [...]
BiT AS-I PUR (Nowość) Przewód przeznaczony do połączeń w magistrali typu AS-I Przewód przeznaczony do łączenia komponentów sieci AS-I, do układania wewnątrzi na zewnątrz budynków. Odporne na UV oraz warunki atmosferyczne. Przewody są w [...]
BiTsensor PE-H LSOH 2x2x22AWG Bezhalogenowy, ekranowany, parowany kabel transmisyjny Specjalne kable do przesyłu sygnałów cyfrowych lub do transmisji danych analogowych.Dedykowany do transmisji po RS 485. Ekranowanie chroni przesyłany sygnał przedwpływem zewnętrznego pola elektromagnetycznego oraz zapewnia odpowiednieparametry elektryczne. Kable można stosować wewnątrz i [...]
BiT KJAAM-HF UV Kable do transmisji danych w systemach sterowania numerycznego Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych. Skręconeekranowane pary zapewniają bardzo dobry współczynnik tłumienności przenikowej,a wspólny ekran chroni przed wpływem zewnętrznych pól elektromagnetycznych. Kablenadają się do instalowania na stałe, w [...]
BiTservo® 2YSLCH-J Giętkie, bezhalogenowe kable przyłączeniowe silników do przetwornic częstotliwości, 0,6/1kV Kable o specjalnej konstrukcji służą do zasilania silników z przemienników częstotliwościzachowując pełną kompatybilność elektromagnetyczną. Izolacja z polietylenu PE zapewnianiską pojemność kabli w stosunku do kabli o izolacji PVC. Kable nadają się do instalowania nastałe oraz [...]
BiTservo® 3plus 2YSLCH-J Giętkie, bezhalogenowe kable przyłączeniowe silników do przetwornic częstotliwości, symetryczne, 0,6/1kV Kable o specjalnej konstrukcji służą do zasilania silników z przemienników częstotliwościzachowując pełną kompatybilność elektromagnetyczną układu. Izolacja z polietylenu PEzapewnia niską pojemność kabli w stosunku do kabli o izolacji PVC. Kable nadają się doinstalowania na [...]
BiTservo® 2XSLCH-J Giętkie, bezhalogenowe kable przyłączeniowe silników do przetwornic częstotliwości, o podwyższonej obciążalności, 0,6/1kV Kable o specjalnej konstrukcji służą do zasilania silników z przemienników częstotliwościzachowując pełną kompatybilność elektromagnetyczną. Izolacja z polietylenu usieciowanegoXLPE zwiększa obciążalność prądową w stosunku do kabli o izolacji PVC zachowując niskąpojemność [...]
BiTservo® 3plus 2XSLCH-J Giętkie, bezhalogenowe kable przyłączeniowe silników do przetwornic częstotliwości, o podwyższonej obciążalności prądowej, symetryczne, 0,6/1kV Kable o specjalnej konstrukcji służą do zasilania silników z przemienników częstotliwościzachowując pełną kompatybilność elektromagnetyczną. Izolacja z polietylenu usieciowanegoXLPE zwiększa obciążalność prądową zachowując niską pojemność kabli w stosunkudo kabli o izolacji [...]
HTKSH Bezhalogenowy kabel telekomunikacyjny Specjalne kable bezhalogenowe do łączenia telefonicznych urządzeń stacyjnychi teletransmisyjnych oraz transmisji danych za pomocą sygnałów analogowych i cyfrowychw przeciwpożarowych instalacjach sterowania i sygnalizacji. Kable są stosowane przedewszystkim jako tory transmisji i zasilania [...]
HTKSHekw Bezhalogenowy kabel telekomunikacyjny Specjalne kable bezhalogenowe do łączenia telefonicznych urządzeń stacyjnychi teletransmisyjnych oraz transmisji danych za pomocą sygnałów analogowych i cyfrowychw przeciwpożarowych instalacjach sterowania i sygnalizacji. Kable są stosowane przedewszystkim jako tory transmisji i zasilania [...]
HTKSH FE180/PH90 E90 Ognioodporny, bezhalogenowy kabel telekomunikacyjny Kable telekomunikacyjne ognioodporne bezhalogenowe przeznaczone są do stosowaniaw instalacjach oświetlenia awaryjnego, systemach alarmowych, sygnalizacyjnych,teletransmisyjnych, dźwiękowych systemach ostrzegawczych (DSO), a także w systemachsygnalizacji pożaru i automatyki pożarniczej oraz w [...]
HTKSHekw FE180/PH90 E90 Ognioodporny, bezhalogenowy kabel telekomunikacyjny Kable telekomunikacyjne ognioodporne bezhalogenowe przeznaczone są do stosowaniaw instalacjach oświetlenia awaryjnego, systemach alarmowych, sygnalizacyjnych,teletransmisyjnych, dźwiękowych systemach ostrzegawczych (DSO), a także w systemachsygnalizacji pożaru i automatyki pożarniczej oraz w [...]
HDGs,HDGsżo FE180/PH90
HDGsekwf, HDGsekwfżo FE180/PH90
Ognioodporny, bezhalogenowy przewód elektroenergetyczny, 300/500V Przewody ognioodporne bezhalogenowe przeznaczone sądo stosowania w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnieniefunkcjonowania urządzeń w czasie trwania pożaru.Zalecane do stosowania w instalacjach oświetlenia awaryjnego,systemach oddymiania, systemach alarmowych, sygnalizacyjnych,DSO, [...]
HLGs, HLGsżo FE180/PH90
HLGsekwf, HLGsekwfżo FE180/PH90
Ognioodporny, bezhalogenowy przewód elektroenergetyczny, 300/500V Przewody ognioodporne bezhalogenowe przeznaczonesą do stosowania w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnieniefunkcjonowania urządzeń w czasie trwania pożaru. Zalecanedo stosowania w instalacjach oświetlenia awaryjnego, systemachoddymiania, systemach alarmowych, sygnalizacyjnych, [...]
(N)HXH FE180/E30 CERAMIC Ognioodporny, bezhalogenowy kabel energetyczny Kable elektroenergetyczne ognioodporne posiadają klasęzachowania funkcji E30, co odpowiada 30-to minutowemuzapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru.Przeznaczone są do zasilania odbiorów w budynkach i obiektacho podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze względuna [...]
(N)HXH FE180/E90 CERAMIC Ognioodporny, bezhalogenowy kabel energetyczny Kable elektroenergetyczne ognioodporne posiadają klasę zachowania funkcji E90, co odpowiada 90-cio minutowemu zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru. Przeznaczone są do zasilania odbiorów w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze względu na [...]
(N)HXCH FE180/E30 CERAMIC Ognioodporny, bezhalogenowy kabel energetyczny z żyłą koncentryczną Kable elektroenergetyczne ognioodporne posiadają klasę zachowania funkcji E30, co odpowiada 30-to minutowemu zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru. Przeznaczone są do zasilania odbiorów w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze względu na [...]
(N)HXCH FE180/E90 CERAMIC Ognioodporny, bezhalogenowy kabel energetyczny z żyłą koncentryczną Kable elektroenergetyczne ognioodporne posiadają klasęzachowania funkcji E90, co odpowiada 90-cio minutowemuzapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru.Przeznaczone są do zasilania odbiorów w budynkach i obiektacho podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze względuna [...]
NHXH FE180/E90 MICA Ognioodporny, bezhalogenowy kabel energetyczny Kable elektroenergetyczne ognioodporne posiadają klasęzachowania funkcji E90, co odpowiada 90-cio minutowemuzapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru.Przeznaczone są do zasilania odbiorów w budynkach i obiektacho podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze względuna [...]
NHXCH FE180/E90 MICA Ognioodporny, bezhalogenowy kabel energetyczny z żyłą koncentryczną Kable elektroenergetyczne ognioodporne posiadają klasęzachowania funkcji E90, co odpowiada 90-cio minutowemuzapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru.Przeznaczone są do zasilania odbiorów w budynkach i obiektacho podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze względuna [...]
BiTflame® 1000 FE180/E90 Ognioodporne, bezhalogenowe, kable zasilające i sygnalizacyjne, 0,6/1 kV Kable ognioodporne posiadające klasę zachowania funkcji E90, co odpowiada 90-cio minutowemu zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru. Przeznaczone są do zasilania odbiorów w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych (wieżowce, szpitale, centra [...]
BiTflame® 1000C FE180/E90 (Nowość) Ognioodporne, bezhalogenowe, kable zasilające i sygnalizacyjne, 0,6/1 kV Kable ognioodporne posiadające klasę zachowania funkcji E90, co odpowiada 90-cio minutowemu zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru. Przeznaczone są do zasilania odbiorów w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych (wieżowce, szpitale, centra [...]
RD-H(St)H Bd UV Bezhalogenowe, odporne na UV kable do transmisji danych Kable przeznaczone są do transmisji sygnałów analogowych icyfrowych w paśmie częstotliwości do 10kHz. Kable nadają się dopracy w instalacjach wnętrzowych, w pomieszczeniach suchych iwilgotnych oraz do układania na zewnątrz (odporne na UV).Można je stosować w technice MAXI-TERMI-POINT. [...]
NHXMH-J,-O Bezhalogenowy kabel instalacyjny 300/500V Bezhalogenowe kable zasilające do instalacji w obiektach gdzieżycie ludzkie lub dobra materialne musza być chronionena wypadek wystąpienia pożaru (hotele, szpitale, szkoły, lotniska,stacje metra, stacje kolejowe, instalacje przemysłowe). Kablesą przeznaczone do układania w pomieszczeniach [...]
BiT HDHX, BiT HDHXżo Bezhalogenowy kabel instalacyjny 450/750V Bezhalogenowe kable zasilające i sterownicze (sygnalizacyjne)do instalacji w obiektach, gdzie życie ludzkie lub dobra materialnemuszą być chronione na wypadek wystąpienia pożaru (hotele,szpitale, szkoły, lotniska, stacje metra, stacje kolejowe, instalacjeprzemysłowe). Kable są przeznaczone [...]
N2XH-J,-O Bezhalogenowy kabel energetyczny i sterowniczy 0,6/1kV Bezhalogenowe kable zasilające i sterownicze (sygnalizacyjne) do instalacji w obiektach, gdzie życie ludzkie lub dobra materialne muszą być chronione na wypadek wystąpienia pożaru (hotele, szpitale, szkoły, lotniska, stacje metra, stacje kolejowe, instalacje przemysłowe). Kable są [...]
N2XCH Bezhalogenowy kabel energetyczny i sterowniczy z żyłą koncentryczną 0,6/1kV Bezhalogenowe kable zasilające i sterownicze (sygnalizacyjne)do instalacji w obiektach gdzie życie ludzkie lub dobra materialnemusza być chronione na wypadek wystąpienia pożaru (hotele,szpitale, szkoły, lotniska, stacje metra, stacje kolejowe, instalacjeprzemysłowe). Kable są przeznaczone [...]
YnKY, YnKYżo Elektroenergetyczny kabel o powłoce PVC uniepalnionej Kable elektroenergetyczne przeznaczone są do zasilania odbiorników niskiego napięcia w energię elektryczną. Wykorzystywane są do układania na stałe wewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio w ziemi, w kanałach kablowych, na konstrukcjach, w miejscach o małym narażeniu na uszkodzenia [...]
YnKXS, YnKXSżo Elektroenergetyczny kabel o izolacji XLPE i uniepalnionej powłoce PVC Kable elektroenergetyczne przeznaczone są do zasilaniaodbiorników niskiego napięcia w energię elektryczną.Wykorzystywane są do układania na stałe wewnątrz pomieszczeńi na zewnątrz, bezpośrednio w ziemi, w kanałach kablowych,na konstrukcjach, w miejscach o małym narażeniu na [...]
XnKXS, XnKXSżo Elektroenergetyczny kabel o izolacji XLPE i uniepalnionej powłoce PE, bezhalogenowy Kable elektroenergetyczne przeznaczone są do zasilaniaodbiorników niskiego napięcia w energię elektryczną.Wykorzystywane są do układania na stałe w suchych i wilgotnychpomieszczeniach oraz na zewnątrz, bezpośrednio w ziemi,w kanałach kablowych, na konstrukcjach.Kable te mają [...]
BiT RE-2Y(St)H Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym i powłoce bezhalogenowej, 300V Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacjinumerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem [...]
BiT RE-2Y(St)Hv Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym i wzmocnionej powłoce bezhalogenowej, 300V Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacjinumerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem [...]
BiT RE-2Y(St)H PiMF Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, powłoce bezhalogenowej oraz indywidualnie ekranowanych parach, 300V Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacjinumerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Konstrukcja wewnętrzna - skręcone ekranowane pary zapewniają [...]
BiT RE-2Y(St)Hv PiMF Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, o wzmocnionej powłoce bezhalogenowej oraz indywidualnie ekranowanych parach, 300V Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacjinumerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem [...]
BiT RE-2Y(St)H TiMF Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, powłoce bezhalogenowej oraz indywidualnie ekranowanych trójkach, 300V Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacjinumerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Konstrukcja wewnętrzna - skręcone ekranowane trójki zapewniają [...]
BiT RE-2Y(St)Hv TiMF Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, o wzmocnionej powłoce bezhalogenowej oraz indywidualnie ekranowanych trójkach, 300V Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacjinumerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem [...]
BiT RE-2Y(St)HSWAH Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, powłoce bezhalogenowej z pancerzem z drutów stalowych, 300V Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacjinumerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem [...]
BiT RE-2Y(St)HSWAH PiMF Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, indywidualnie ekranowanych parach, powłoce bezhalogenowej z pancerzem z drutów stalowych, 300V Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacjinumerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Konstrukcja wewnętrzna - skręcone ekranowane pary zapewniają [...]
BiT RE-2Y(St)HSWAH TiMF Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, indywidualnie ekranowanych trójkach, powłoce bezhalogenowej z pancerzem z drutów stalowych, 300V Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacjinumerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Konstrukcja wewnętrzna - skręcone ekranowane trójki zapewniają [...]
BiT RE-2Y(St)H Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym i powłoce bezhalogenowej, 500V Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacjinumerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem [...]
BiT RE-2Y(St)Hv Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym i wzmocnionej powłoce bezhalogenowej, 500V Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacjinumerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem [...]
BiT RE-2Y(St)H PiMF Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, powłoce bezhalogenowej oraz indywidualnie ekranowanych parach, 500V Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacjinumerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Konstrukcja wewnętrzna - skręcone ekranowane pary zapewniają [...]
BiT RE-2Y(St)Hv PiMF Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, o wzmocnionej powłoce bezhalogenowej oraz indywidualnie ekranowanych parach, 500V Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacjinumerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem [...]
BiT RE-2Y(St)H TiMF Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, powłoce bezhalogenowej oraz indywidualnie ekranowanych trójkach, 500V Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacjinumerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Konstrukcja wewnętrzna - skręcone ekranowane trójki zapewniają [...]
BiT RE-2Y(St)Hv TiMF Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, o wzmocnionej powłoce bezhalogenowej oraz indywidualnie ekranowanych trójkach, 500V Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacjinumerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem [...]
BiT RE-2Y(St)HSWAH Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, powłoce bezhalogenowej z pancerzem z drutów stalowych, 500V Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacjinumerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Wspólny elektrostatyczny ekran chroni przed wpływem [...]
BiT RE-2Y(St)HSWAH PiMF Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, indywidualnie ekranowanych parach, powłoce bezhalogenowej z pancerzem z drutów stalowych, 500V Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacjinumerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Konstrukcja wewnętrzna - skręcone ekranowane pary zapewniają [...]
BiT RE-2Y(St)HSWAH TiMF Kable instrumentacyjne o wspólnym ekranie elektrostatycznym, indywidualnie ekranowanych trójkach, powłoce bezhalogenowej z pancerzem z drutów stalowych, 500V Kable przeznaczone do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych, w systemach sterowania numerycznego i systemach przesyłu informacjinumerycznych zapewniając optymalną transmisję danych do 200 KBit/s. Konstrukcja wewnętrzna - skręcone ekranowane trójki zapewniają [...]
BiTservo® FS FE180/E90 (Nowość) Ognioodporne, bezhalogenowe, giętkie kable przyłączeniowe silników do przetwornic częstotliwości, 0,6/1 kV 1) Kable o specjalnej konstrukcji, stosowane do zasilania silników z przemienników częstotliwości przy zachowaniu pełnej kompatybilności elektromagnetycznej. Specjalna usieciowana mieszanka izolacyjna zapewnia niską pojemność kabla w porównaniu z kablami o izolacji PVC. Kable nadają się [...]